Komentarze do „Traktatu Teologicznego” Czesława Miłosza

 

STEFAN CHWIN „Traktat o dłoniach i rzeczach” „TP” nr 2, 2002

 

LESZEK KOŁAKOWSKI „Mała glosa do epopei ducha” „TP” nr 50, 2001

 

WACŁAW HRYNIEWICZ „Samotność poety w wierze”  „TP” nr 49, 2001

 

KS. ADAM BONIECKI „Spokojne słowa mędrca” Kontrapunkt nr 60-61, 2001

 

JAN BŁOŃSKI „Duch religijny i miłość rzeczy” Kontrapunkt nr 60-61, 2001

 

ALEKSANDER FIUT „Pragnienie wiary” Kontrapunkt nr 60-61, 2001

 

IRENEUSZ KANIA  „Największy triumf mędrca” Kontrapunkt nr 60-61, 2001

 

MARIAN STALA „To co najważniejsze” Kontrapunkt nr 60-61, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl