Wielcy teologowie XX wieku


Teologia w ścisłym sensie jest mową o Bogu, świadomie podjętym przez człowieka wierzącego wysiłkiem słuchania autentycznego, historycznie ogłaszanego słowa objawienia Bożego, wysiłkiem rozpoznania tego słowa za pomocą systematycznej refleksji. Ale doświadczenie osoby wierzącej, teologa, pokazuje zarazem, że sprostać temu zadaniu w pełni niepodobna; wątpliwości rodzą się przy tym nie tyle w związku ze zwyczajną ludzką ograniczonością, ile raczej stąd, że każdy wysiłek teologiczny przekracza nasze ludzkie możliwości, skoro przychodzi nam mówić o niepojętym Bogu.
Czy zatem teolog (teologia) musi zamilknąć? Bynajmniej. Musi jednak zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Pokazują to, jak sądzimy, teksty o wybitnych teologach XX wieku zamieszczane w ,,Tygodniku”. Odsłaniając zmagania intelektualne Romano Guardiniego, Elizabeth Jonhson, Karla Rahnera czy Hansa Ursa no Balthasara, odsłaniamy tak naprawdę tajemnice naszej chrześcijańskiej wiary. Bo należy mieć świadomość, że od naszej, ludzi wierzących, znajomości współczesnej teologii zależy także jakość wyznawanej wiaty w Jezusa Chrystusa Umarłego i Zmartwychwstałego.

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl