UNIA dla Ciebie
nowy cykl dodatków „Tygodnika Powszechnego”

 

W tym roku „Tygodnik Powszechny” opublikuje 14 specjalnych dodatków, poświęconych krajom Unii Europejskiej. Nie będziemy prezentować wyłącznie zbioru podstawowych informacji turystycznych czy politycznych. Pragniemy kraje „piętnastki” ukazać w szerokim kontekście, prezentując ich rzeczywiste sukcesy i problemy; opisać, jak radzą sobie w ramach struktur Unii Europejskiej, zastanowić się nad tym, czego ich doświadczenia mogą nauczyć Polaków.

Proponujemy debatę na najwyższym europejskim poziomie – wśród naszych Autorów pojawią się tak znani pisarze jak Umberto Eco, Norman Davies, Günter Grass, Seamus Heaney czy Salman Rushdie, zaś spośród polskich współpracowników wymienić można choćby Zygmunta Baumana, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Stefana Chwina, Pawła Huelle, Leszka Kołakowskiego czy Grzegorza Turnaua.

Nie pomijając wiadomości faktograficznych – zwłaszcza tych, które pomogą naszym Czytelnikom wykorzystywanie naukowych i gospodarczych możliwości oferowanych przez dany kraj – pragniemy przenieść rozmowę na poziom wyższy. Przedstawić szkic do duchowego portretu zamieszkujących kraje „piętnastki” społeczności, wskazać, jak ich historyczne, religijne, społeczne i polityczne doświadczenia znajdują odbicie w dzisiejszej kulturze i życiu codziennym. Zbliżyć się do francuskiego, brytyjskiego, niemieckiego czy fińskiego ducha poprzez ludzki konkret, ukazanie nietuzinkowych postaci – społeczników, polityków, artystów, ale też poprzez „smaki życia” – kuchnię, obyczajowość, muzykę.

 

 

GRECJA – „TP” nr 10/2003, 9 marca


IRLANDIA – „TP” nr 11/2003, 16 marca

 


 

 

Kalendarium dodatków z cyklu „UNIA dla Ciebie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl