GRECJA

Od Aten do Aten

Ze ZDOBYSŁAWEM MILEWSKIM
rozmawiają Agnieszka Sabor
i Jan Strzałka


Co kształtuje tożsamość współczesnych Greków? Czy przystępując do Unii, wyrażali – jak niektórzy Polacy – obawy o jej utratę?
– To nie lęk o utratę tożsamości był powodem, dla którego Grecy nie chcieli wstąpić do UE, ten problem dla nich nie istniał. Choć współczesna Grecja niewiele ma wspólnego z antyczną, to w pewnym stopniu zachowana została ciągłość kulturowa – mimo że po upadku klasycznej Grecji spadkobiercą antyku stało się Bizancjum, poddane potem panowaniu otomańskiemu, w pewnym momencie weneckiemu, nie sposób też zapomnieć o krucjatach „frankijskich”, jak je Grecy do dziś nazywają. Naród i tożsamość przetrwały – dzięki religii, podobnie jak i u nas podczas zaborów. Od powstania greckiego minęło prawie 190 lat, proces budowania nowego państwa trwa już dwa wieki. To pozwoliło okrzepnąć narodowi, nie lękać się o tożsamość. WIĘCEJ
Krótka historia Grecji 1945–2003

Przez Chaos ku Arkadii
MAREK ZAJĄC

 


W XX w. Grecja przeszła przez wielkie wojny, w tym domową, dyktatury, namiętności ideologiczne, wstrząsy polityczne, afery i kryzysy gospodarcze. Datą symboliczną – nie tylko dla Grecji – na drodze do demokracji i stabilizacji będzie 16 kwietnia 2003 r. Tego dnia u stóp Akropolu, za greckiej prezydencji w Unii Europejskiej, przedstawiciele krajów kandydujących podpiszą traktaty akcesyjne ze Zjednoczoną Europą. WIĘCEJ


Przegląd prasy greckiej

Prezydencja

MAREK BZINKOWSKI

Zastanawiając się nad poszerzeniem Unii Europejskiej, prasa grecka koncentruje się na członkostwie państw z nią sąsiadujących, a więc przede wszystkim Cypru. Wiele komentarzy pojawia się również w związku z ewentualnym otwarciem negocjacji akcesyjnych dla Turcji. Ponadto, jak można wnioskować z wypowiedzi polityków, Grecja podczas swego przewodnictwa w UE będzie się starała pomagać w utrzymaniu orientacji europejskiej krajom bałkańskim, które są jej bliskimi sąsiadami – Bułgarii i Rumunii.  WIĘCEJ


Grek Theodorakis, czyli

Między sztuką a polityką
TOMASZ CYZ„Chcę, by sztuka była własnością wszystkich. Moja muzyka jest walką o lepszy byt. Naród traktuje ją jako broń. Mieszkam naprzeciw Akropolu, mój dom stoi na fundamentach domów tych, którzy słuchali Sofoklesa – czyż to nie zobowiązuje i nie stanowi szansy?”. WIĘCEJ


Theo Angelopoulos – pejzaże we mgle
ANITA PIOTROWSKA

Każda kinematografia ma swojego Bergmana – koryfeusza, wyrocznię, niedościgły wzorzec dla kolejnych pokoleń twórców. Kimś takim w kinie greckim od przynajmniej 25 lat jest Theo Angelopoulos, pupil międzynarodowej krytyki, jeden z ostatnich mistrzów, niezmordowanie realizujący własną, rozpoznawalną od pierwszych kadrów wizję kina. WIĘCEJ 

Retsina i przejrzałe figi
GRZEGORZ TURNAU

„Wonie inspirują mnie tak jak muzyka,
Jak rytm i jak piękne słowa,
I cieszę się, ilekroć Baudelaire
W harmonijnych wierszach to wyjaśnia,
Co zadziwiona dusza
Tylko niejasno dostrzega we wzruszeniach jałowych”

(K. Kawafis: „Odpowiedniki”, tłum. Zygmunt Kubiak)


Nie, proszę się nie obawiać – to nie będzie rejestr moich jałowych wzruszeń. Ani ekspozycja mojej zadziwionej duszy. Przywołuję słowa Konstandinosa Kawafisa, nad twórczością którego – jak pisze Adam Zagajewski – unosi się nie zapach róż, lecz zapach rozumu. Przywołuję, choć zapach rozumu znam tylko z literatury. Na co dzień jestem artystą estrady, a – jak powszechnie wiadomo – głowa piosenkarza składa się ze strun głosowych i pudła rezonansowego. Przywołuję na ratunek poezję, by moje pudło rezonowało (czy to nie ma jednak czegoś wspólnego z rezonem?) harmonijnie. I spróbowało coś przywołać z moich, jakże przypadkowych, podróży po Grecji. WIĘCEJ

Polscy Grecy

Dwie ojczyzny
IWONA HAŁGAS
Chariklia: – Lubię polską zimę, Kraków i Krościenko, gdzie dzieją się wszystkie moje sny. Stratos: – W Krakowie odnalazłem zieleń z dzieciństwa, z Samotraki. Jorgos: – Moją ojczyzną jest Rzeczpospolita Muzyki. WIĘCEJChrześcijański Wschód do chrześcijańskiego Zachodu

Dialog z Rzymem
CHRISTOS JANNARAS


Preferowany może być dialog bezbarwny teologicznie, ale „efektywny" z politycznego punktu widzenia. Będzie się używać przesłodzonych haseł o priorytecie miłości i dobrych relacji.  WIĘCEJPotrzebujemy jedni drugich
WACŁAW HRYNIEWICZ OMI

Jannaras uwrażliwia na niedostrzegane zazwyczaj konsekwencje różnic dogmatycznych. Fakt, że na Zachodzie mocno podkreśla się od wieków Filioque, prymat papieski i nieomylność, sięga bezpośrednio w sam sposób rozumienia wielu innych zagadnień teologicznych.  WIĘCEJCzy Grecja odzyska rzeźby Partenonu?

Marmury i polityczna
NAWOJKA CIEŚLIŃSKA
Starożytna Atena była patronką mądrości, sztuk i wojny sprawiedliwej. Na cześć bogini, na fryzie Partenonu uczniowie Fidiasza wykuli w marmurze historię mitologicznych wojen i procesję dziękczynną. W wojnie o te starożytne marmury, od lat toczącej się między Anglią a Grecją, nawet Atena nie wyszłaby bez szwanku.  WIĘCEJ

Ściąga z GrecjiRedakcja: AGNIESZKA SABOR, JAN STRZAŁKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 10 (2800), 9 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl