Jak pisać o Kościele?





W opublikowanej w noworocznym numerze „TP” dyskusji na ten temat wzięli udział Jarosław Gowin (miesięcznik „Znak”), Marcin Przeciszewski (KAI), Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”) i ks. Adam Boniecki. Czy o Kościele mogą kompetentnie pisać niewierzący; dlaczego Kościół jest dla dziennikarzy niewdzięcznym tematem, a wydarzenia dlań najważniejsze bywają opisywane powierzchownie; dlaczego media (także katolickie) milczały w sprawie arcybiskupa Paetza i jak w ogóle reagować na nadużycia seksualne duchownych; czy przedstawianie w atmosferze sensacji napięć wokół Radia Maryja sprzyja załagodzeniu wewnątrzkościelnego konfliktu; wreszcie czy w mediach kościelnych istnieją tematy tabu? Głosami kolejnych autorów kontynuujemy tę debatę.






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl