DEBATA „TYGODNIKA”: REFORMA OŚWIATY NA PROWINCJI

„Wieś idzie na uniwersytet”

Rozmawiają: Monika Sznajderman, Stefan Kubowicz, Krzysztof Pawłowski i Jerzy Zdrada.

 

Rozpoczynamy debatę o szkole po reformie. Osiem miesięcy to czas zbyt krótki, żeby ocenić nowy system edukacji, ale bierne i bezkrytyczne przyjmowanie każdej zmiany może być równie szkodliwe jak brak zainteresowania, znudzenie czy strach przed zmienianiem czegokolwiek. Działania reformatorskie, zwłaszcza w szkole, trudno wprowadzać wyłącznie trybem administracyjnym. Społeczeństwo obywatelskie polega właśnie na „przeszkadzaniu” krytyką, a nie na posłusznym wykonywaniu decyzji podjętych przez kuratora czy ministra. Tak więc współudziałowcami zmian w szkole powinni być nauczyciele, uczniowie, rodzice, władze samorządowe...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl