Medytacja Biblijna księdza Jana Słomki

 

2. Niedziela Zwykła

Rozpoznawanie woli Bożej


Pan Bóg, gdy przychodzi do człowieka, nie daje się łatwo rozpoznać. Samuel słyszał głos, chciał wiernie na wezwanie odpowiadać, a przecież mylił się i budził w środku nocy Helego. To musiało być trudne i niemiłe dla bardzo młodego Samuela – raz po raz niepokoić starego kapłana i słyszeć, że ten go wcale nie wzywa. Co ciekawe, gdy już Samuel odpowiada „Mów Panie, bo sługa twój słucha”, nie dowiadujemy się nic o słowach, jakie usłyszał. Wiemy tylko, że jego życie dalej toczyło się w Bożej obecności, ale zwyczajnie.
Przypomina się tu historia św. Franciszka, który jako młody człowiek usłyszał głos wzywający go do odbudowania Kościoła. Uwierzył Franciszek głosowi i zaczął odbudowywać kościół św. Damiana, bo był on w kompletnej ruinie. Przy czym, jako młodzieniec w gorącej wodzie kąpany, uznał, że cel uświęca środki. Ukradł zatem ojcu belę płótna, aby ją sprzedać i mieć pieniądze na tę odbudowę. Skończyło się to w sądzie. Tam właśnie Franciszek oddał ojcu wszystko, co było jego, łącznie z ubraniem. Natomiast potem faktycznie – lecz w zupełnie inny sposób – św. Franciszek odnowił Kościół, a owoce tej odnowy były długotrwałe.
Jak widać, Bóg pozwala błądzić tym, których wzywa, nie chroni nikogo przed pomyłkami przy rozpoznawaniu Jego głosu. Dozwala, aby przez Niego powołani nie byli pewni, kto do nich przemawia, do czego są wezwani, co mają czynić i w ogóle, jaka jest wola Boga względem nich. Dlaczego? Niewątpliwie przede wszystkim jest to znak nieskończoności Boga, a więc i niemożności ogarnięcia Go przez ludzki umysł. Ale może jednym z powodów, dla których Pan Bóg powołujący nie daje się łatwo rozpoznać, jest pewna nasza cecha. Otóż, jak pokazuje historia i współczesność, bardzo groźni są ludzie, którzy mają stuprocentową pewność, że działają w imieniu Boga.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 (2793), 19 stycznia 2003

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl