s


Medytacja Biblijna księdza Jana Słomki

 

2. Niedziela Adwentu

 

Czas


Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach” 
pisze: „W naszych rozmowach nic nie jest tak częste i pospolite, jak mówienie o czasie. Czymże więc jest czas? Jeśli mnie nikt nie pyta, wiem, jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem”. Ale przede wszystkim św. Augustyn rozważa czas jako dzieło Boga: „Ty wszelki czas uczyniłeś i jesteś przed wszelkim czasem”. Wyznanie to jest pięknym komentarzem do słów św. Pawła: „Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. Bóg jest więc Panem czasu. Do niego należy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. My jednak jesteśmy pod panowaniem czasu, co często nam doskwiera. Czas, który upływa, jak zwykle powiadamy – bezlitośnie, wydaje się być naszym wrogiem. 
Ale skoro Bóg jest Panem czasu – ma także władzę nad czasem naszego życia. A więc życie w wierze to także uczestnictwo w Bożym panowaniu nad czasem. Albowiem czas jest wielkim darem Bożym dla nas. Jest wprost darem życia. To bardzo dobra nowina: nie musimy walczyć z upływem czasu, upływający czas naszego życia niekoniecznie musi oznaczać nieuchronne tracenie. Może być dojrzewaniem, bogaceniem się, ciągłym przyjmowaniem Bożego daru – czasu, jaki został nam dany. Nawet to, co się wydaje bezpowrotnie utracone – zły, zmarnowany czas miniony – Bóg może nam oddać. On jest przecież także Panem przeszłości. 
Jednym ze znaków Bożego panowania nad czasem jest cierpliwość. Biblia wielokrotnie mówi, że Bóg jest cierpliwy. A ludzka cierpliwość to owoc zaufania Bogu, Stwórcy czasu. Cierpliwość to znak zaprzyjaźnienia się z czasem. To wielka umiejętność przeżywania w całej pełni chwili obecnej, cieszenia się tą chwilą. Natomiast pośpiech to znak walki z czasem, walki zawsze przegranej. Ale niestety zwykle w ludzkim sercu duch pośpiechu całkiem skutecznie walczy z duchem cierpliwości. Trudno być cierpliwym, tak, jak niełatwo jest całą ufność pokładać w Bogu. 
Adwent jest czasem oczekiwania. Z reguły oczekiwanie jest niemiłe, rodzi niecierpliwość, ale oczekiwanie adwentowe może stać się sposobnością do medytacji o cierpliwości Boga i pielęgnowania w sobie ducha cierpliwości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 49 (2787),  8 grudnia 2002

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl