Medytacja Biblijna księdza Jana Słomki

 

4. Niedziela Zwykła

Moc błogosławieństw

KS. JAN SŁOMKAJezus – Bóg nam błogosławi! Przypomina się pierwsze błogosławieństwo – z początku Księgi Rodzaju – kiedy to Bóg błogosławi wszelkiemu żywemu stworzeniu i dopiero co stworzonym ludziom, aby zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Teraz Jezus błogosławi nam na wszystkie trudne chwile naszego życia. Błogosławi nas, abyśmy zaludnili ziemię na nowo. Błogosławi więc, abyśmy w chwilach cierpienia, biedy, smutku, trwogi, poniżenia czy jakiejkolwiek beznadziei umieli się zachować. Błogosławieństwo daje siłę. 
Na pewno strach także daje siłę, czasem nawet potężną. Tak bywa naprawdę. Daje siłę i strach, i ból, i upokorzenie. Z tego rosły i rosną wielkie, choć niekoniecznie dobre dzieła. Poza tym, każdy chyba może ułożyć krótszą lub dłuższą listę złych czynów, od których został odwiedziony przez zwykły strach przed konsekwencjami. Tak samo, gdy człowiek zostanie zaatakowany przez przeciwnika, nabiera siły do walki. Wszak cios, który nie zabija – wzmacnia. To wszystko jest w życiu obecne. Ale Bóg nie na tym chce budować swoje królestwo w naszych sercach, nie na takich motywach chce opierać swoje panowanie. Jezus ofiarowuje nam przede wszystkim błogosławieństwo. Nie można oczywiście zapominać, że w Ewangelii wg św. Łukasza mamy inny zestaw: tam są cztery błogosławieństwa i cztery „biada”. To jednak nie zmienia istoty rzeczy. Dobra Nowina jest dla nas błogosławieństwem, a nie groźbą czy wezwaniem do walki. 
Naprawdę błogosławiony jest ten, kto potrafi z błogosławieństw Jezusa czerpać siłę do swojego życia. Błogosławiony jest, kto nie czuje się niewolnikiem – a niewolnik to ten, co siłę czerpie ze strachu. Błogosławiony, kto nie czuje się przede wszystkim wojownikiem. Wojownik, aby pozostać mocnym, musi walczyć i w walce się spełnia. Nie ma piękniejszej mocy życia, jak moc płynąca z błogosławieństw. Tylko taka moc potrafi na nienawiść i obojętność odpowiadać miłością, na zawziętość i podstęp – szukaniem pokoju i pojednania, na beznadzieję i korupcję – prawością i wielkodusznością.

Ks. Jan Słomka

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl