Medytacja Biblijna księdza Jana Słomki

 

2. Niedziela Zwykła

Baranek Boży

KS. JAN SŁOMKAJan Chrzciciel widząc Jezusa ponownie, następnego dnia po chrzcie, mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Było to określenie zrozumiałe dla zgromadzonych tam żydów. Baranek był jednym z najważniejszych zwierząt ofiarnych, a określenie amnos, którego użył św. Jan Ewangelista, oznaczało właśnie baranka ofiarnego. Takiego słowa używano przede wszystkim w tekstach biblijnych przekazujących zasady kultu – w księgach tradycji kapłańskiej i u Ezechiela. Pojawia się także u Izajasza (53,7) – odniesione po raz pierwszy nie do zwierzęcia ofiarnego, ale do Sługi Jahwe. A więc nazwanie Jezusa „Barankiem Bożym” oznaczało, że jest On – bezgrzeszny, jak to wyznał podczas chrztu Jan Chrzciciel – przeznaczony na ofiarę. Konkretnie na ofiarę przebłagalną – za grzech. 
Pod pojęciem „grzech” kryją się oczywiście wszystkie nasze grzechy. A więc na początku publicznej działalności Jezusa Jan Chrzciciel nazywając Go „Barankiem Bożym” obwieszcza jedną z istotnych prawd o Jego misji – Jezus jest niewinną ofiarą. Ale Jezus nigdy nie mówił o sobie, że jest Barankiem Bożym, ofiarą za nasze grzechy. Można powiedzieć – nigdy nam tego nie wypominał. Miłość wyklucza wypominanie, choć miłość nie może istnieć bez ofiary. Nie lubimy tego słowa. Wolimy mówić dar, np. „dar z siebie samego”. Dar podkreśla wolność, wielkoduszność, radość dawania. Ofiara kojarzy się z cierpieniem, a nawet z cierpiętnictwem. Wydaje się, że trudno pogodzić ofiarę i radość, bo w samym pojęciu ofiary kryje się pewna konieczność, jakby wymuszenie. Tym różni się ona od daru, który ze swej istoty jest spontaniczny. A jednak życie ma swoje konieczności i nie można się bez tego słowa i, co ważniejsze, bez rzeczywistości ofiary obejść. Trzeba więc uczyć się ofiary radosnej, wielkodusznej, dokładnie tak samo, jak trzeba się uczyć radosnego i wielkodusznego życia. Kto ucieka od jakiejkolwiek ofiary, bojąc się, że to strata – i tak utraci wszystko. Pisał o tym śp. ks. Janusz Pasierb:

Nie możesz dać
czego nie masz

Czego nie możesz dać
to posiada ciebie


Ks. Jan Słomka

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl