Medytacja Biblijna księdza Jana Słomki

 

Zesłanie Ducha Świętego

Działanie Ducha

KS. JAN SŁOMKA

 

 

Zesłanie Ducha Świętego to początek misyjnej działalności Kościoła, właściwie początek życia Kościoła. Albowiem Duch daje życie. Opis Zesłania Ducha jest przesycony poczuciem nieporadności języka. Ciągle powtarza się słowo „jakby”. Ale w ten sposób Dzieje Apostolskie dają wyraz tajemnicy, jaką jest działanie Ducha w świecie i w ludziach. Jezus mówi „Duch wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak samo jest z każdym, który narodził się z Ducha”. Działanie Ducha Świętego jest mocne i nieuchwytne, niezawodne i jednocześnie nieprzewidywalne. Piękny opis działania Ducha w życiu chrześcijanina znajdujemy w homilii nieznanego autora z IV w. Dla odmawiających regularnie brewiarz nie jest to tekst nieznany, jest on umieszczony w Godzinie Czytań z piątku 4. tygodnia okresu zwykłego. Oczywiście można ten tekst czytać jako opis stanów emocjonalnych, ale taka lektura spłyciłaby go niezmiernie:
,,Wieloma różnymi drogami prowadzi Duch Święty tych, którzy zasłużyli być dziećmi Boga... sercami ich kieruje delikatnie łaska i duchowy pokój.
Czasem są jakby pogrążeni w smutku i żałobie za względu na cały rodzaj ludzki; zanoszą błagania za wszystkich ludzi, przepełnieni najczystszą miłością ku ludziom smucą się aż do łez.
Czasem znowu Duch Święty rozpala ich tak wielką miłością i uniesieniem, iż gdyby to było możliwe, zamknęliby w swym sercu wszystkich ludzi: złych i dobrych...
Czasem w pokorze Ducha trwają w niewypowiedzianej radości....
Czasem są jako mocarz, który przywdziawszy oręż króla i przystępując do bitwy, mężnie walczy z wrogiem i zwycięża...
Czasem znowu dusza takiego człowieka spoczywa w doskonałej ciszy, skupieniu i pokoju, przeżywa duchową rozkosz, niewypowiedziany pokój i szczęście.
Czasem wskutek daru wiedzy, niewypowiedzianego rozumu i niezgłębionej mądrości Ducha dostępuje łaski zrozumienia tego, czego żaden język, żadne słowa nie są w stanie wyrazić.
Czasem znowu jest jak każdy inny człowiek.
W rozmaity więc sposób łaska działa w ludziach i różnymi drogami prowadzi duszę; umacnia ją zgodnie z wolą Bożą i kształtuje na różny sposób, aby stawić ją niebieskiemu Ojcu nienaruszoną, bez zarzutu i czystą”.
Ks. Jan Słomka

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl