Tygodnik Powszechny

Strona archiwalna, aktualne informacje pod adresem http://tygodnik.onet.pl/6687,artykul_info.html

 

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel.: (0-12) 422 25 18, 422-23-11, 421-66-81
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl
www.tygodnik.com.pl

 

Zespół: Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, ks. Jan Kracik, Marcin Król, Irena Sławińska, Stanisław Stomma, Stefan Wilkanowicz, Jacek Woźniakowski

 
 

WYDAWCA
Tygodnik Powszechny S-ka z o.o.  
ZARZĄD SPÓŁKI
Tomasz Fiałkowski (prezes) fialkowski@tygodnik.com.pl
Ks. Adam Boniecki (wiceprezes) boniecki@tygodnik.com.pl
Jacek Ślusarczyk (wiceprezes) slusarczyk@tygodnik.com.pl
REDAKTOR NACZELNY
ks. Adam Boniecki  
ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO
Tomasz Fiałkowski (kierownik działu kulturalnego)  
Józefa Hennelowa  
Krzysztof Kozłowski  
SEKRETARZE REDAKCJI
Piotr Mucharski (sekretarz redakcji) mucharski@tygodnik.com.pl
Michał Okoński (z-ca sekretarza redakcji,
kierownik działu religijnego)

michalek@tygodnik.com.pl
DZIAŁ RELIGIJNY
Artur Sporniak   sporniak@tygodnik.com.pl
ks. Mieczysław Turek  
Marek Zając zajac@tygodnik.com.pl
DZIAŁ KULTURALNY
Andrzej Franaszek franaszek@tygodnik.com.pl
Bronisław Mamoń  
Agnieszka Sabor agasabor@tygodnik.com.pl

Marian Stala  

 
DZIAŁ POLITYCZNY
Krzysztof Burnetko (kierownik działu) burnetko@tygodnik.com.pl
Mateusz Flak flak@tygodnik.com.pl
Jarosław Makowski makowski@tygodnik.com.pl
Jan Strzałka strzalka@tygodnik.com.pl
DZIAŁ REPORTAŻU
Wojciech Pięciak (kierownik działu) pieciak@tygodnik.com.pl
Anna Mateja mateja@tygodnik.com.pl
DZIAŁ HISTORYCZNY
Maciej Kozłowski  
REDAKTOR TECHNICZNY
Artur Strzelecki strzelecki@tygodnik.com.pl
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Płachta eplachta@tygodnik.com.pl

 

 Administracja:
ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, tel.: (0-12) 431-26-83, tel/fax (0-12) 422-13-72

Księgowość: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, tel.: (0-12) 431-26-83, tel/fax (0-12) 422-13-72

Dział Reklamy i Ogłoszeń: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, tel.: (0-12) 431-26-83, tel/fax (0-12) 422-13-72, e-mail: reklama@tygodnik.com.pl

Dział Prenumeraty: ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, tel.: (0-12) 431-26-83, tel/fax (0-12) 422-13-72, e-mail: prenumerata@tygodnik.com.pl

Konta bankowe:

BPH S.A. IV O/Kraków, ul. Pijarska 1, nr 10601389-320000475582

PKO S.A. I O/Kraków, nr 12401431-07015926-2700-401112 001

Druk: AGORA Poligrafia Sp. z o.o. Tychy, ul. Towarowa 4

 

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

 

 

Zobacz także: Kalendarium Tygodnika Powszechnego

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl