Obraz tygodnia

 

 

Atak na Irak nastąpi najprawdopodobniej w tym tygodniu. Jeśli Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjmie nowej rezolucji w sprawie rozbrojenia reżimu Husajna (co wydaje się pewne, bo Francja zapowiada weto), Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami uderzą bez zgody ONZ – ustalili podczas spotkania na portugalskich Azorach prezydent Bush, premierzy Blair i Aznar. Prezydent Kwaśniewski zapowiedział, że udział Wojska Polskiego w operacji będzie ograniczony: w rejonie Zatoki Perskiej jest ORP „Xawery Czernicki” i żołnierze GROM. • Działający najprawdopodobniej na zlecenie lokalnej mafii snajper zamordował premiera Serbii Zorana Dzindzicia. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy i aresztowano kilkaset osób podejrzanych o związki ze zorganizowaną przestępczością. • W Hadze rozpoczął działalność Międzynarodowy Trybunał Karny, którego zadaniem jest ściganie winnych ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, z różnych powodów nie postawionych przed sądem we własnych krajach. Trybunał może ścigać zbrodnie popełnione po 1 lipca 2002. • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że przywódca terrorystycznej Partii Pracujących Kurdystanu Abdullah öcalan nie miał w Turcji uczciwego procesu. Może to zmusić Ankarę do rewizji wyroku na odsiadującego dożywocie öcalana. • Załamały się prowadzone pod egidą ONZ rozmowy na temat zjednoczenia Cypru. Oznacza to, że do Unii Europejskiej wejdzie zapewne jedynie grecka część wyspy. • Wezwaniem do nielękania się Europy i aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu jej duchowego oblicza oraz apelem do władz UE o ustawodawstwo szanujące godność człowieka zakończył się kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich w Gnieźnie. • Podczas obrad Konferencji Episkopatu biskupi skrytykowali niedawne antyunijne kazanie bpa Edwarda Frankowskiego podczas pielgrzymki rolników na Jasną Górę, zaznaczając, że nie będą agitować ani za integracją z UE, ani przeciw niej. W opublikowanym po zakończeniu Konferencji komunikacie przypomniano, że żadna forma korupcji nie jest do pogodzenia z moralnością katolicką. • Przed sejmową komisją śledczą kontynuował zeznania przewodniczący KRRiTV Juliusz Braun. Tymczasem z ujawnionych przez „Życie Warszawy” bilingów wynika, że w czasie, kiedy Rywin przychodził z propozycją korupcyjną do Agory, bardzo często dzwonili do siebie Aleksandra Jakubowska, Włodzimierz Czarzasty, Lech Nikolski i Robert Kwiatkowski. • Prezydent Kwaśniewski zaapelował do przewodniczącego i członków KRRiTV o podanie się do dymisji. Apel nie odniósł skutku: możliwość rezygnacji wykluczył m.in. delegowany do Rady przez prezydenta Włodzimierz Czarzasty. • W Sejmie nie udało się uchwalić ani zgłoszonej przez PiS rezolucji wzywającej premiera Millera do złożenia dymisji, ani wniosku LPR o samorozwiązanie Sejmu, ani innego wniosku PiS – o zawieszenie sejmowych prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SLD-UP poparła Samoobrona). Tymczasem premier ogłosił wycofanie się z zamiaru wprowadzenia winiet i gotowość przedstawienia nowego projektu ustawy o biopaliwach, jeśli Sejm przyjmie weto prezydenta w tej sprawie. • Jeśli nie będzie ustaw o biopaliwach, o ustroju rolnym i o dofinansowaniu z budżetu dopłat dla rolników, PSL wezwie do głosowania „nie” w referendum unijnym – postanowili politycy tej partii. • SLD zawarł umowę o koalicji w parlamencie z sześciooosobowym kołem Partii Ludowo-Demokratycznej Romana Jagielińskiego. • W ostatnich sondażach CBOS-u tracą SLD (26 proc.), Samoobrona (14), LPR (6), rośnie natomiast poparcie dla PiS (16), PO (13) i UW (przekracza próg 5 proc.). Nie zmienia się gotowość do głosowania na PSL (8 proc.). • Zmarł drugi z policjantów z grupy antyterrorystycznej, uczestniczącej w ubiegłotygodniowej próbie zatrzymania dwóch gangsterów w Magdalence. Pogotowie Ratunkowe twierdzi, że nie było wcześniej o akcji poinformowane – karetka dotarła na miejsce dopiero po kilkudziesięciu minutach, a w tym czasie jeden z rannych policjantów wykrwawił się. • Przemawiający w Sejmie minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner winą za wysokie bezrobocie obciążył NBP i Radę Polityki Pieniężnej, utrzymujące – jego zdaniem – zbyt wysokie stopy procentowe. • „Samoobrona” usunęła z klubu posła Jerzego Pękałę. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, podczas alkoholowej libacji w Nowym Domu Poselskim Pękała poważnie się zranił i, mimo obfitego krwawienia, odmawiał przyjęcia pomocy lekarskiej. Inną wersję – udziału posła w bójce – podaje „Gazeta Wyborcza”. • Z menu stołówek w Kongresie USA zniknęły „francuskie frytki” i „francuskie tosty” (przemianowane na frytki i tosty „wolności”). To efekt rozbieżności między Waszyngtonem i Paryżem w sprawie interwencji w Iraku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 12 (2802), 23 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl