Liturgiczne czytania tygodnia

(23–30 III)

 


3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Wj 20, 1-17; Ps 19; 1 Kor 1, 22-25;

J 2, 13-25;
PONIEDZIAŁEK: 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42;43; Łk 4, 24-30; 
WTOREK – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE: Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10;

Łk 1, 26-38;
ŚRODA: Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147; Mt 5, 17-19;
CZWARTEK: Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23;
PIĄTEK: Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34;
SOBOTA: Oz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14;
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137;

Ef 2, 4-10; J 3, 14-21.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 12 (2802), 23 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl