„Przemienił się”

Nie czekajmy na cud, który nas przemieni. Nas – człowieka, naród, ludzkość. Trzeba się samemu przemienić. A w tym celu trzeba podjąć pracę nad sobą. Świadomi swoich słabości, swojej niedojrzałości, a równocześnie świadomi swoich szans, możliwości, talentów. Pracować mądrze, wytrwale, długofalowo. 
Tylko wtedy stworzymy nowy świat w sobie samym, w naszym narodzie, w całej ludzkości.   

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 11 (2801), 16 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl