Liturgiczne czytania tygodnia

(16–23 III)

 


2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116B;
Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10;
PONIEDZIAŁEK: Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38;
WTOREK: Iz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12;
ŚRODA: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89; 
Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a;
CZWARTEK: Jr 17, 5-10; Ps 1; Łk 16, 19-31;
PIĄTEK: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105; Mt 21, 33-43. 45-46;
SOBOTA: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3. 11-32;
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Wj 20, 1-17; Ps 19; 1 Kor 1, 22-25;
J 2, 13-25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 11 (2801), 16 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl