Liturgiczne czytania tygodnia

(9 III – 16 III)

 


1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 9, 8-15; Ps 25; 1 P 3, 18-22;

Mk 1, 12-15;
PONIEDZIAŁEK: Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46;
WTOREK: Iz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15;
ŚRODA: Jon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32;
CZWARTEK: Est 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138; Mt 7, 7-12;
PIĄTEK: Ez 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26;
SOBOTA: Pwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48;
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116B;

Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 10 (2800), 9 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl