„Cztery strony nieba” to cykl organizowanych przez „Tygodnik” spotkań, podczas których przedstawiciele judaizmu, chrześcijaństwa i islamu oraz reprezentant świata świeckiego rozmawiają o palących problemach nie tylko współczesności, ale także tych, z którymi mierzy się każdy człowiek. Pierwsza z debat odbyła się 13 lutego w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej pod hasłem „Obcy”. Uczestnikami byli: ks. Adam Boniecki – redaktor naczelny „TP”, Michael Schudrich – rabin Warszawy i Łodzi, Selim Chazbijewicz – imam gminy muzułmańskiej w Gdańsku i współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Piotr Kłodkowski – orientalista, politolog, autor książki „Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych” i dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po dyskusji nasi goście odpowiadali na pytania licznie zgromadzonej publiczności. 
Kolejne spotkania, które poza Krakowem odbędą się również w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, zatytułowaliśmy: „Kobieta”, „Ciało”, „Wojna”, „Bluźnierstwo” i „Pieniądz”. Szczegółowe informacje zamieścimy w kolejnych numerach „Tygodnika”.


Patronat nad cyklem debat objęli: Telewizja Polska SA, Polskie Radio, Onet.pl 
(www.onet.pl), Arabia.pl (www.arabia.pl), Midrasz.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 9 (2799), 2 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl