Liturgiczne czytania tygodnia

(2 III – 9 III)

 


8. NIEDZIELA ZWYKŁA: Oz 2, 16. 17b-18. 21-22;
Ps 103; 2 Kor 3, 1b-6; Mk 2, 18-22;
PONIEDZIAŁEK: Syr 17, 24-29; Ps 32; Mk 10, 17-27;
WTOREK: Syr 51, 13-20; Ps 16; Łk 12, 35-40;
ŚRODA POPIELCOWA: Jl 2, 12-18; Ps 51;
2 Kor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18; 
CZWARTEK: Pwt 30, 15-20; Ps 1; Łk 9, 22-25;
PIĄTEK: Iz 58, 1-9; Ps 51; Mt 9, 14-15;
SOBOTA: Iz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32;
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 9, 8-15;
Ps 25; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 9 (2799), 2 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl