Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA

• Papież przyjął w Watykanie wicepremiera Iraku Tarika Aziza (14 lutego). Aziz zapewnił, że Bagdad zamierza współpracować ze wspólnotą międzynarodową, zwłaszcza w dziedzinie rozbrojenia, Watykan zaś ponownie podkreślił konieczność „wypełnienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Wicepremier Iraku spotkał się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano i z szefem dyplomacji watykańskiej abp. Jean-Louisem Tauranem, a następnie pojechał do Asyżu. Od 10 lutego w Iraku przebywa specjalny wysłannik Papieża kard. Roger Etchegaray, który spotkał się z Saddamem Husajnem. (Zob. artykuł M. Zająca na str. 6.)
• Jan Paweł II zaapelował o uwzględnienie w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej odniesienia do chrześcijańskich korzeni kontynentu. „Takie odniesienie nie odbierze nic właściwie pojętej świeckości struktur politycznych – mówił Papież przed modlitwą Anioł Pański (16 lutego). – Wprost przeciwnie, uchroni nasz kontynent przed podwójnym niebezpieczeństwem: z jednej strony przed ideologiczną laicyzacją, z drugiej przed sekciarskim integryzmem”.
n Papież wezwał chorych do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji pokoju i rodziny. „Chciałem, aby w tym roku, wstrząsanym niemałą ilością niepokojów o losy ludzkości, intencją modlitwy różańcowej były sprawy pokoju i rodziny. Wy, drodzy chorzy bracia i siostry, jesteście »w pierwszej linii« wstawiających się za tymi dwoma wielkimi celami” – napisał Jan Paweł II w przemówieniu, które miał wygłosić w Bazylice św. Piotra 11 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego. Jednak z powodu przeziębienia Papież jedynie pobłogosławił wiernych z okna swojej biblioteki. Rok 2003 jest w Kościele „Rokiem Różańca”.
• Kościół pragnie pogłębiać więzy przyjaźni i współpracy ze wspólnotą żydowską – zapewnił Jan Paweł II głównego rabina Rzymu Riccarda Di Segni, którego przyjął na audiencji13 lutego. Była to pierwsza wizyta rabina w Watykanie od czasu jego niedawnego wyboru. W rozmowie Papież nawiązał do sytuacji międzynarodowej: „W tych dniach rozlegają się na świecie złowrogie pomruki wojny. My, Żydzi i katolicy, odczuwamy pilną potrzebę błagania Boga o pokój, oraz tego, abyśmy my sami budowali pokój. Szalom!”.
• „Jedynie poprzez zachowanie czystości można mieć nadzieję na przezwyciężenie zagrożeń instytucji rodziny i wyzwolenie ze zniszczenia, jakie niesie AIDS” – powiedział Jan Paweł II do biskupów z Gambii, Liberii i Sierra Leone, którzy przybyli do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum”. Niepokój Papieża budzi „rozpowszechnienie poligamii, plaga rozwodów, aborcji, prostytucji, handlu ludźmi i mentalność antykoncepcyjna”. Zdaniem Jana Pawła II „zachowania te sprzyjają rozpowszechnianiu się AIDS”.

 
Michael Novak
• Uderzenie na Irak jest usprawiedliwione według zasady samoobrony – uważa amerykański teolog i politolog Michael Novak. Novak, który przyjechał do Watykanu na polecenie Departamentu Stanu USA, spotkał się m.in. z podsekretarzem ds. stosunków z państwami abp. Jeanem-Louisem Tauranem i przedstawicielami Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. „Ograniczona i starannie prowadzona wojna, mająca jako ostateczny cel doprowadzenie do zmiany reżimu w Iraku, jest moralnie konieczna” – podkreślał teolog. Novak tłumaczył, że zamachy terrorystyczne, np. te z 11 września 2001 r., wystarczają do uzasadnienia wojny, nawet „gdy nie ma konwencjonalnych ruchów wojskowych, widocznych oznak ataku ani sprawowania w innym państwie władzy uważanej za wrogą”. Teolog zaznaczył, że nawet jeśli inni mają prawo i obowiązek wyrażania zastrzeżeń własnego sumienia, to jednak władze cywilne muszą podejmować konkretne decyzje, bo są odpowiedzialne za ochronę obywateli. Ambasador USA przy Watykanie Jim Nicholson, który wcześniej krytykował stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie Iraku, powiedział agencji CNS, że jest „bardzo zadowolony” z watykańskich spotkań Novaka, bo „wzbudziły one pożyteczną dyskusję”.
KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Biskupi Francji wezwali rząd do sprzeciwu wobec ataku na Irak. Opublikowane 10 lutego oświadczenie Rady Stałej tamtejszego Episkopatu zatytułowali „Wojna byłaby porażką”. Zdaniem biskupów, jeśli wybuchnie konflikt, opór krajów Zachodu uniemożliwi ekstremistom rozpętanie światowej „walki kultur i religii”. Gdyby usprawiedliwione było wszczynanie wojny przeciw każdemu reżimowi, który „nam nie odpowiada lub uciska naród”, świat „leżałby w popiołach i zgliszczach”.
• Chińskie władze aresztowały ks. Donga Yingmu. 37-letniego kapłana z tzw. Kościoła podziemnego uwięziono bez procesu i prawdopodobnie zesłano do obozu pracy. W jego diecezji aresztowano już dziewięciu innych duchownych oraz biskupa. Pekin uznaje tylko tzw. Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, które nie utrzymuje kontaktów z Watykanem.
• W Waszyngtonie zorganizowano centralne obchody XI Światowego Dnia Chorego. Mszę w sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP w Waszyngtonie odprawił abp Javier Lozano Barragán, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w 1992 r. Papież wyznaczył go na 11 lutego, rocznicę pierwszego objawienia w Lourdes. Centralne uroczystości odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych świata.
• Sąd w Brescii przyznał księdzu prawa ojcowskie wobec 13-letniego Cesare. Chłopiec wyemigrował z ogarniętej wojną domową Rwandy w 1994 r. Sąd uznał, że zostanie w domu ks. Roberto Lombardiego i jego siostry Enriki, przedsiębiorcy, która finansuje jeden z sierocińców w Kigali. „Nie chcę innego tatusia. Chce nazywać się tak, jak on, wtedy dokumenty będą zrozumiałe, a ja będę żyć jak inne dzieci” – tak o księdzu mówił podczas przesłuchania chłopiec. Psycholog Anna Oliviero Ferraris obawia się, że adopcja dziecka przez duchownego będzie precedensem, który zechcą wykorzystać włoscy homoseksualiści.
  ...I W POLSCE• Założona przez o. Tadeusza Rydzyka TV Trwam otrzymała koncesję na nadawanie programu drogą satelitarną (13 lutego). Więcej: tekst obok.
• Zmarł prof. Włodzimierz Fijałkowski (15 lutego), ginekolog-położnik, obrońca życia, popularyzator metod naturalnych regulacji poczęć, twórca szkoły rodzenia i polskiej szkoły psychoprofilaktyki porodowej. Był członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Papieskiej Akademii Życia. Miał 85 lat.
• Obecny system finansowania Kościoła w Polsce trzeba zmienić – uważa przewodniczący Rady Ekonomicznej Episkopatu bp Wiktor Skworc. „System ten jest ogromnie niesprawiedliwy, bo »geografia« ofiarności wiernych na rzecz Kościoła wygląda mniej więcej tak, jak mapa bezrobocia w Polsce. Trudno oczekiwać, by ludzie bezrobotni składali ofiary na budowę lub remonty kościołów, restaurację zabytków sztuki sakralnej czy na utrzymanie ośrodków opiekuńczo-społecznych, prowadzonych przez instytucje Kościoła” – powiedział biskup tarnowski w rozmowie z KAI. Jego zdaniem odpowiedni byłby system wprowadzony niedawno na Węgrzech (podatnicy deklarują 1 proc. swego podatku na wybrany Kościół) – taka reforma dałaby okazję wspierania Kościoła także osobom ochrzczonym, a praktykującym nieregularnie albo wcale. Nad reformą finansowania Kościoła pracuje zespół powołany przez obie Komisje Konkordatowe: kościelną i państwową.
• „Niedopuszczalna jest wroga postawa wobec zjawiska globalizacji” – uważa biskup kielecki Kazimierz Ryczan. Podczas konferencji dla księży ze swojej diecezji przypomniał stanowisko Jana Pawła II, że „globalizacja nie jest a priori ani dobra, ani zła, ale będzie taka, jaką uczynią ją ludzie”.

 
Abp Józef Życiński 
• Abp Józef Życiński skrytykował lubelską księgarnię katolicką za rozprowadzanie publikacji niezgodnych z nauczaniem papieskim i teologią soborową. Wśród oferty „Naszej Księgarni”, należącej do Instytutu Edukacji Narodowej powołanego przez o. Tadeusza Rydzyka, można znaleźć książkę zarzucającą abp. Alfonsowi Nossolowi i o. Celestynowi Napiórkowskiemu herezję modernizmu. Metropolita lubelski podkreślił, że dezinformowanie wiernych i sugerowanie, że niektórzy profesorowie KUL i biskupi nie są wierni nauczaniu Kościoła jest wprowadzaniem zamętu w umysły czytelników. W lubelskiej księgarni Instytutu Edukacji Narodowej można też znaleźć publikacje Bractwa św. Piusa X ekskomunikowanego abp. Lefevbre’a. 


13 lutego w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej odbyła się pierwsza debata z „Tygodnikowego” cyklu „Cztery strony nieba”. Ks. Adam Boniecki, imam gminy muzułmańskiej w Gdańsku Selim Chazbijewicz, orientalista i politolog Piotr Kłodkowski oraz rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich dyskutowali o stosunku trzech wielkich
religii do „Obcych”. Fragmenty debaty opublikujemy w następnym numerze. Kolejne spotkania będą poświęcone tematom: „Kobieta”, „Ciało”, „Wojna”, „Bluźnierstwo” i „Pieniądz”. 


Polska promocja książki kard. Schönbornas

 

Irak, Unia i Chrystologia

„Wołanie Ojca Świętego, że wojna nie jest nigdy rozwiązaniem, jest głosem profetycznym” – powiedział w Warszawie kard. Christoph Schönborn. Metropolita Wiednia odpowiadał 10 lutego na pytania dziennikarzy przy okazji polskiej promocji podręcznika chrystologii jego autorstwa.


Pytany o kryzys w Iraku, austriacki hierarcha zaznaczył, że wskazywanie konkretnych rozwiązań politycznych nie leży w jego gestii – to zadanie polityków. Jednocześnie wyraził przekonanie, że musi istnieć inna możliwość rozwiązania kryzysu, niż przy pomocy wojny. Przekonała go o tym wypowiedź wysokiego rangą urzędnika administracji amerykańskiej za czasów prezydentury Reagana, który przypomniał, że Jan Paweł II i ówczesny prezydent USA „obalili sowiecką dyktaturę bez jednego wystrzału”.
Kard. Schönborn skomentował także rozterki polskich katolików związane z integracją europejską. Jego zdaniem Unia nie jest królestwem Bożym, ale zarazem królestwem tym nie jest Europa bez Unii. „Polska też nie jest królestwem Bożym, z członkostwem w Unii czy bez niego. Natomiast Europa potrzebuje Polski” – dodał kardynał. Podkreślił, że nie istnieje w tej chwili inny miarodajny projekt jednoczenia Europy. Nie mamy więc alternatywy.
Ceniony teolog, sekretarz komisji redagującej Katechizm Kościoła Katolickiego odpowiedział także na pytanie, dlaczego Kościół – po pięciu latach od pierwszej francuskojęzycznej wersji tego kompendium wiary – wprowadził do niego korekty. „Trzeba było nanosić poprawki, bo redaktorzy popełnili błędy” – zażartował kardynał. Pierwsze wydanie Katechizmu nie było edycją typiczną, Kościół liczył się więc z możliwością korekty. Najważniejsze treściowe poprawki dotyczyły drobnych zmian w trzech akapitach: o homoseksualizmie, kłamstwie oraz – najbardziej istotna – o karze śmierci. Za tę ostatnią odpowiada sam Jan Paweł II, który w encyklice „Evangelium vitae” „zradykalizował naukę Kościoła w tej dziedzinie”.
Temat Katechizmu nie pojawił się podczas promocji przypadkowo. Książka kard. Schönborna „Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia” ukazała się bowiem w serii AMATECA, publikującej podręczniki teologiczne pisane z inspiracji i w duchu Katechizmu. Polskim wydawcą serii jest Pallottinum. 
Przedstawiając zamysł nowego podręcznika chrystologii, jego autor przypomniał ewangeliczną scenę, w której wzburzeni Nazarejczycy prowadzą Jezusa nad urwisko z zamiarem zepchnięcia Go. Jezus mimo to oddala się, przechodząc wśród tłumu. Zdaniem austriackiego teologa nasilająca się od 200 lat krytyka chrystologii próbuje w podobny sposób „zepchnąć osobę Jezusa w przepaść”. Mimo to wiara w Jego boskość i człowieczeństwo wciąż pozostaje żywa. Kardynał wspomniał tu o doświadczeniu wiary w Polsce: „Nie ma prawdopodobnie żadnego innego kraju na świecie, w którym ludzie doświadczaliby tak mocno, że Jezus wśród tych wszystkich trudności przechodzi zwycięsko”.
W promocji uczestniczyli kard. Józef Glemp, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk oraz warszawski biskup pomocniczy Piotr Jarecki. O książce kard. Schönborna mówili księża profesorowie: Henryk Seweryniak i Tomasz Węcławski.

Artur SporniakRydzyk TV

Tworzona przez o. Tadeusza Rydzyka i fundację „Lux Veritatis” telewizja Trwam otrzymała dziesięcioletnią koncesję na nadawanie programu drogą satelitarną. Spośród dziewięciu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trzy osoby wstrzymały się od głosu.


Pierwsze informacje pojawiły się w grudniu, podczas obchodów 11. rocznicy Radia Maryja. „Księża biskupi. Tak się pytam, przy was chciałbym zapytać wszystkich, czy chcecie tego, żeby było was widać, a nie tylko słychać, chcecie?” – mówił podczas Mszy w toruńskim kościele św. Józefa o. Rydzyk. Kilka dni później do KRRiTV trafił wniosek koncesyjny.
TV Trwam będzie stanowiła część „medialnego holdingu”, w którego skład wchodzą już Radio Maryja i „Nasz Dziennik”. Podobnie jak toruńska rozgłośnia, telewizja będzie nadawać program o charakterze edukacyjno-
-poradniczo-religijnym z dużą ilością programów publicystycznych, filmów dokumentalnych i fabularnych. Inaczej niż Radio Maryja, TV Trwam jest przedsięwzięciem komercyjnym i zamierza emitować reklamy – limit to 15 proc. czasu antenowego. Na początku nowa telewizja będzie nadawała 5 godzin dziennie, ale docelowo ponad 15. Jej twórcy chcą współpracować z innymi stacjami katolickimi na świecie. Większość ich zapowiedzi jest jednak bardzo ogólna – podobnie jak ogólne były informacje przedstawiane Krajowej Radzie i mediom. O. Jan Król, który w imieniu fundacji spotkał się z KRRiTV, po wyjściu z sali nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, a operatorów telewizyjnych prosił o niefilmowanie.
Podczas procedury koncesyjnej wątpliwości wzbudziła m.in. kwestia 9 mln zł pożyczki, zaciągniętej na uruchomienie telewizji: nie wiadomo, skąd i czy sposób jej spłacania nie zagrozi w przyszłości niezależności stacji. Przydzielająca koncesję instytucja uznała ostatecznie, że wątpliwości finansowe związane z TV Trwam to sprawa raczej dla Urzędu Skarbowego. Jedynie reprezentująca w Radzie SLD Danuta Waniek oświadczyła, że fundacja ubiegając się o koncesję „powinna wykazać się większą przejrzystością finansów oraz dobrą wolą wobec organu państwa”. Jej zdaniem „Lux Veritatis” od początku istnienia ignoruje obowiązek składania do Ministerstwa Kultury sprawozdań z działalności. „Uważam, że jeżeli instytucja aplikująca o uzyskanie koncesji łamie obowiązujące prawo w jednej dziedzinie, to można domniemywać, że będzie również ignorować przepisy wynikające z ustawy o radiofonii i telewizji oraz zapisy koncesji” – stwierdziła Waniek.
Fundację „Lux Veritatis” założyli 27 kwietnia 1998 r. trzej redemptoryści: Tadeusz Rydzyk (prezes), Jan Król i Stanisław Kwiatkowski. Jak wynika z sądowych dokumentów, do których dotarli dziennikarze „Gazety Wyborczej”, fundacja zajmowała się początkowo produkcją kaset wideo z filmami, ale wkrótce zaczęła inwestować pieniądze z zaciągniętego kredytu w sprzęt i studia telewizyjne. Jej siedziba znajduje się w pobliżu wrocławskiego klasztoru redemptorystów, na nieruchomości przekazanej przez inną fundację o. Rydzyka – „Naszą Przyszłość”. W grudniu 2002 r. w sądowych dokumentach nie było sprawozdania za rok 2001, choć minęły już wszystkie ustawowe terminy.
Od telewizji o. Rydzyka dystansują się przedstawiciele Kościoła (choć popiera ją prowincjał redemptorystów). „Z prasy dowiedzieliśmy się, że fundacja »Lux Veritatis« i program telewizyjny Trwam mają koneksje z instytucjami kościelnymi. Nie znamy okoliczności powstania takiego medium, stąd też nie możemy wypowiadać się na ten temat” – napisał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Prymas Józef Glemp. W grudniu, kiedy po raz pierwszy poinformowano o telewizyjnych ambicjach o. Rydzyka, zdziwiony był także przewodniczący zespołu Episkopatu ds. duszpasterskiej troski o Radio Maryja bp Sławoj Leszek Głódź: „Na razie nie wiadomo, co to jest. Zobaczymy. To musi być poddane pod dyskusję” – powiedział dziennikarzom, dodając, że wie tyle, co z prasy. Przyznając koncesję, KRRiTV skierowała wniosek TV Trwam do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w celu uzgodnień technicznych. Dopiero po decyzji Urzędu stacja będzie mogła rozpocząć nadawanie. Zwykle taka procedura trwa ponad miesiąc. Tymczasem spekuluje się, w jaki sposób dotychczasowi słuchacze Radia Maryja wejdą w posiadanie odbiorników satelitarnych i czy TV Trwam nie wykorzysta upadku innej katolickiej stacji – TV Puls i nie zajmie jej miejsca w eterze. O tej ostatniej sprawie napisała „Gazeta Wyborcza”: jeżeli Puls nie znajdzie szybko inwestora, nie spłaci długów i nie włączy milczących dziś nadajników naziemnych, Krajowa Rada może mu je odebrać, a następnie przekazać TV Trwam. Przypomnijmy, że na razie telewizja o. Rydzyka może nadawać wyłącznie przez satelitę i sieci kablowe.

Michał Okoński


 

 

 


 

  

 

  

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 8 (2798), 23 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl