Liturgiczne czytania tygodnia

(23 II – 2 III)

 


7. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25; Ps 41; 2 Kor 1, 18-22;
Mk 2, 1-12;
PONIEDZIAŁEK: Syr 1, 1-10; Ps 93; Mk 9, 14-29; 
WTOREK: Syr 2, 1-11; Ps 37; Mk 9, 30-37;
ŚRODA: Syr 4, 11-19; Ps 119; Mk 9, 38-40;
CZWARTEK: Syr 5, 1-8; Ps 1; Mk 9, 41-50;
PIĄTEK: Syr 6, 5-17; Ps 119; Mk 10, 1-12;
SOBOTA: Syr 17, 1-15; Ps 103; Mk 10, 13-16;
8. NIEDZIELA ZWYKŁA: Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 103; 2 Kor 3, 1b-6;
Mk 2, 18-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 8 (2798), 23 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl