Obraz tygodnia

 

 

Amerykański sekretarz stanu Colin Powell przekonywał Radę Bezpieczeństwa ONZ, że Irak ukrywa broń biologiczną, chemiczną oraz kilkadziesiąt rakiet balistycznych, a także pracuje nad bronią nuklearną i wspiera międzynarodowy terroryzm. Na poparcie swoich tez Powell przedstawił m.in. pochodzące z danych CIA zdjęcia satelitarne i zapisy rozmów telefonicznych irackich oficerów. Nie przekonało to ani Rosji i Chin, ani Francji i Niemiec, które nadal sprzeciwiają się interwencji zbrojnej w Iraku bez zgody Rady Bezpieczeństwa (Berlin i Paryż proponują nawet plan pokojowy, zakładający potrojenie liczby inspektorów rozbrojeniowych i wysłanie do Iraku sił pokojowych ONZ). Amerykańską politykę wobec Bagdadu poparło natomiast 10 starających się o członkostwo w NATO państw Europy Środkowo-Wschodniej. • Reprezentujący interesy USA w Iraku polski dyplomata Krzysztof Bernacki opuścił Bagdad i udał się na „długie konsultacje” do Warszawy. Ze stolicy Iraku wyjeżdżają także dyplomaci innych krajów. • „Unia Europejska to związek państw i społeczeństw uznających te same, uniwersalne wartości – prawdy, demokracji i praw człowieka” – takie brzmienie wstępu do przyszłej europejskiej konstytucji zaproponowało prezydium Konwentu pracującego nad reformą UE. W tekście nie ma odwołania do Boga. • Ambasadorzy państw UE zakończyli prace redakcyjne liczącego niemal 6 tys. stron traktatu akcesyjnego. Ustalono, że żadna z dołączonych przez kandydatów do traktatu deklaracji (m.in. polska deklaracja „o wartościach”) nie zwalnia z przestrzegania prawa europejskiego. Wcześniej Warszawa i Bruksela zawarły kompromis w sprawie sposobu dzielenia dopłat bezpośrednich dla rolników: polscy producenci wieprzowiny i roślin niedotowanych dostaną 25 proc. tego, co eurofarmerzy; więcej (nawet 55-65 proc. średniej unijnej) otrzymają producenci bydła i upraw dotowanych w UE – oprócz dopłat podstawowych, także pieniądze z tzw. funduszu rozwoju wsi i z polskiego budżetu. Wielkość tych dopłat będzie zależała od powierzchni upraw lub pastwisk. • Przed prokuraturą i przed sejmową komisją śledczą w sprawie tzw. afery Rywina zeznawał Adam Michnik. „Coraz częściej dochodzę do przekonania, że Lew Rywin ma potężnych obrońców, którzy robią wszystko, żeby tę aferę utopić” – powiedział redaktor „Gazety Wyborczej” po wyjściu z prokuratury. Przed sejmową komisją z oburzeniem zdementował enuncjacje prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego, że „to Agora przyszła do Rywina”, nie potrafił sobie natomiast przypomnieć, czy premier Miller prosił go o nieujawnianie sprawy. • „Jeśli przekazane komisji akta śledztwa prowadzonego przez prokuraturę są kompletne, to jest to kompromitacja” – mówił po pierwszym roboczym posiedzeniu komisji śledczej poseł Jan Rokita. Wniosek posłów opozycji o zwrócenie się do prokuratury o wykonanie niezbędnych czynności śledczych (m.in. zabezpieczenie telefonów, billingów i książek wizyt głównych bohaterów sprawy – oprócz Lwa Rywina, także premiera i prezesa TVP) przepadł w głosowaniu; zgodzono się jedynie na sprawdzenie Rywina. • Minister skarbu unieważnił rokowania w sprawie prywatyzacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, największego wydawcy podręczników. Zamiast w ręce związanego z Włodzimierzem Czarzastym wydawnictwa Muza S.A., WSiP trafią na giełdę. • Premier Leszek Miller zwrócił się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prośbą o sprawdzenie, czy jego przyrodni brat Sławomir nie powołuje się na niego i czy w związku z tym nie doszło do korupcji funkcjonariuszy publicznych. • Wójt Czorsztyna został aresztowany pod zarzutem korupcji. Łapówkę w wysokości 200 tys. zł wręczył mu podstawiony policjant. • Warszawska prokuratura postawiła Jerzemu Urbanowi zarzut znieważenia głowy obcego państwa. W kierowanym przez siebie tygodniku Urban opublikował tekst, w którym szydził ze stanu zdrowia Jana Pawła II. • W kilkunastu miejscach kraju rolnicy zablokowali drogi, domagając się podniesienia cen skupu żywca i odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie biopaliw. W kilku przypadkach policja usunęła ich siłą. • Z powodu obniżki płac ze służby odeszło kilkudziesięciu żołnierzy elitarnej jednostki sił specjalnych GROM. • Przyczyną ubiegłotygodniowej katastrofy promu kosmicznego „Columbia” był najprawdopodobniej rozpad osłony termicznej. Do jej pierwszego uszkodzenia doszło już 70 sekund po starcie. • W miejsce dotychczasowej Federacji Jugosłowiańskiej powstało nowe państwo: Serbia i Czarnogóra, luźny związek dwóch spośród sześciu republik tworzących dawną Jugosławię. • Mecz szachowy między Garrim Kasparowem a... komputerem Deep Junior zakończył się remisem 3:3. • Część opublikowanego przed tygodniem dossier rządu brytyjskiego na temat Iraku została skopiowana bez podania źródła z pracy amerykańskiego doktoranta z Kalifornii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 7 (2797), 16 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl