Liturgiczne czytania tygodnia

(16 II – 23 II)

 


6. NIEDZIELA ZWYKŁA: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32;
1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45;
PONIEDZIAŁEK: Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50; Mk 8, 11-13;
WTOREK: Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29; Mk 8, 14-21;
ŚRODA: Rdz 8, 6-13. 20-22; Ps 116 B; Mk 8, 22-26;
CZWARTEK: Rdz 9, 1-13; Ps 102; Mk 8, 27-33;
PIĄTEK: Rdz 11, 1-9; Ps 33; Mk 8, 34 – 9, 1;
SOBOTA: 1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19; 
7. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25; Ps 41; 2 Kor 1, 18-22; Mk 2, 1-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 7 (2797), 16 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl