Obraz tygodnia

 

 

Schodzący do lądowania na Florydzie prom kosmiczny „Columbia” eksplodował ok. 60 km nad ziemią. Zginęło siedmioro kosmonautów, w tym pierwszy w historii Izraelczyk w Kosmosie. Biały Dom twierdzi, że przyczyną katastrofy nie był zamach terrorystyczny. • Przedterminowe wybory w Izraelu wygrał rządzący Likud Ariela Szarona, zdobywając 37 mandatów w 120-osobowym parlamencie. Partia Pracy, dotąd największe ugrupowanie w Knesecie, poniosła historyczną porażkę: będzie miała 19 mandatów zamiast dotychczasowych 25. • Václav Havel po 13 latach złożył urząd prezydenta Czech. • Stany Zjednoczone zgodziły się na przedłużenie misji inspektorów ONZ w Iraku (na razie przedstawili Radzie Bezpieczeństwa krytyczny wobec Bagdadu raport, ale nie stwierdzili, że Saddam Husajn dysponuje bronią masowego rażenia) i – jak powiedział sekretarz stanu Colin Powell – „przed podjęciem operacji wojskowej przeciwko Irakowi z zadowoleniem przyjmą nową rezolucję Rady Bezpieczeństwa”. • Premierzy Polski, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch poparli we wspólnej deklaracji amerykańską politykę wobec Iraku. Dzień później dokument podpisali także prezydenci Czech i Słowacji. Przewodnicząca UE Grecja chce zorganizować nadzwyczajny szczyt krajów unijnych i kandydujących do Unii, by przerwać wewnętrzny spór o kryzys iracki. • Rząd przyjął deklarację o nadrzędności polskiego prawa w kwestii ochrony życia, która będzie dołączona do traktatu akcesyjnego z UE. Tekst brzmi: „Rząd RP rozumie, że żadne postanowienia traktatu o UE ustanawiającego Wspólnoty Europejskie, a także postanowienia traktatów modyfikujących lub uzupełniających te traktaty nie przeszkadzają RP w regulowaniu spraw o znaczeniu moralnym oraz odnoszącym się do ochrony życia ludzkiego”. Treść deklaracji z zadowoleniem przyjęli polscy biskupi. • Nieoczekiwany kryzys w stosunkach z UE wywołał spór o interpretację wyników porozumienia w Kopenhadze, umieszczonych w powstającym właśnie traktacie akcesyjnym. Nie wiadomo m.in., czy dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa mają być w całości wypłacane od hektara (jak chce Polska), czy też częściowo według wielkości i rodzaju produkcji (jak chce Unia). PSL zagroziło wyjściem z koalicji rządowej i głosowaniem „przeciw” w referendum, jeżeli przyjmiemy wersję Brukseli. • 69 proc. Polaków deklarujących zamiar wzięcia udziału w referendum unijnym zamierza głosować za wstąpieniem naszego kraju do UE. Z sondażu OBOP-u wynika, że frekwencja wyniosłaby aż 78 proc. • Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że wzrost gospodarczy w r. 2002 wyniósł w Polsce 1,3 proc. PKB. Prognozy na rok bieżący są wyraźnie lepsze – zdaniem wicepremiera Kołodki wzrost może wynieść nawet 3,5 proc. PKB. • Rada Polityki Pieniężnej obniżyła o 0,25 proc. podstawowe stopy procentowe. • Ministerstwo Finansów alarmuje, że jeżeli prezydent podpisze ustawę o Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia, może spowodować dziurę w budżecie państwa i samorządów w wysokości nawet miliarda zł. Szkoda, że eksperci nie zgłaszali uwag w toku uchwalania ustawy – powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Jolanta Szymanek-Deresz. • Tragedie w Tatrach i Karkonoszach: pod lawinami zginęło siedmiu uczniów i dwóch ratowników. • W wieku 96 lat zmarł Henryk Jabłoński, w latach 1972-1985 przewodniczący Rady Państwa PRL. • Przed warszawskim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces wytoczony przez Stanisława Wrońskiego, w I poł. lat 70. ministra kultury i sztuki PRL, historykowi Wojciechowi Roszkowskiemu. Prof. Roszkowski w jednej ze swoich prac zarzucił Wrońskiemu współpracę z radzieckimi służbami specjalnymi. • Edward B., przed laty szef Igloopolu, a ostatnio polityk SLD i burmistrz Dębicy, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. • Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 pedofilom, złapanym w połowie ub. r. na warszawskim Dworcu Centralnym. • Prokuratura w Ostrzeszowie nie doszukała się znamion czynu zabronionego i umorzyła śledztwo w sprawie parodiowania przez prezydenckiego ministra Marka Siwca gestów papieża Jana Pawła II (we wrześniu 1997 wysiadający z helikoptera Siwiec przeżegnał się i ucałował ziemię). • Kard. Józef Glemp zdystansował się od pomysłu tworzenia przez fundację o. Rydzyka satelitarnej TV „Trwam”. „Tylko z prasy dowiedzieliśmy się, że fundacja Lux Veritatis i program telewizyjny »Trwam« ma koneksje z instytucjami kościelnymi. Nie znamy okoliczności powstania takiego medium, stąd też nie możemy wypowiadać się na ten temat” – powiedział Prymas Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 6 (2796), 9 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl