„Wyrzucił wiele złych duchów”

Jezus wciąż wyrzucał złe duchy. Polecił także swoim uczniom, żeby wyrzucali złe duchy. 
I my, uczniowie Jezusa, mamy wyrzucać złe duchy. Najpierw z siebie samych.
A potem z bliźnich naszych. Duchy głupoty, pychy, nienawiści, zemsty, zazdrości, interesowności, chciwości. 
W jaki sposób? Swoją mądrością, dobrocią, przebaczaniem, łagodnością, bezinteresownością, wielkodusznością. 
 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 6 (2799), 9 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl