Liturgiczne czytania tygodnia

(9 II – 16 II)

 


5. NIEDZIELA ZWYKŁA: Hi 7, 1-4. 6-7; Ps 147a; 1 Kor 9, 16-19. 22-23;
Mk 1, 29-39;
PONIEDZIAŁEK: Rdz 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56;
WTOREK: Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13;
ŚRODA: Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104; Mk 7, 14-23;
CZWARTEK: Rdz 2, 18-25; Ps 128; Mk 7, 24-30;
PIĄTEK: Dz 13, 46-49; Ps 117; Łk 10, 1-9;
SOBOTA: Rdz 3, 9-24; Ps 90; Mk 8, 1-10;
6. NIEDZIELA ZWYKŁA: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32; 1 Kor 10, 31 – 11, 1;
Mk 1, 40-45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 6 (2796), 9 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl