Liturgiczne czytania tygodnia

(2 II – 9 II)

 


4. NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO: Ml 3, 1-4; Ps 24; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40;
PONIEDZIAŁEK: Hbr 11, 32-40; Ps 31; Mk 5, 1-20;
WTOREK: Hbr 12, 1-4; Ps 22; Mk 5, 21-43;
ŚRODA: Hbr 12, 4-7. 11-15; Ps 103; Mk 6, 1-6;
CZWARTEK: Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48; Mk 6, 7-13;
PIĄTEK: Hbr 13, 1-8; Ps 27; Mk 6, 14-29;
SOBOTA: Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23; Mk 6, 30-34;
5. NIEDZIELA ZWYKŁA: Hi 7, 1-4. 6-7; Ps 147a; 1 Kor 9, 
16-19. 22-23; Mk 1, 29-39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 5 (2795), 2 lutego 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl