Liturgiczne czytania tygodnia

(26 I – 2 II)

 


3. NIEDZIELA ZWYKŁA: Jon 3, 1-5. 10; Ps 25; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20;
PONIEDZIAŁEK: Hbr 9, 15. 24-28; Ps 98; Mk 3, 22-30;
WTOREK: Hbr 10, 1-10; Ps 40; Mk 3, 31-35;
ŚRODA: Hbr 10, 11-18; Ps 110; Mk 4, 1-20;
CZWARTEK: Hbr 10, 19-25; Ps 24; Mk 4, 21-25;
PIĄTEK: Hbr 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34;
SOBOTA: Hbr 11, 1-2. 8-19; Ps: Łk 1, 68-75; Mk 4, 35-41;
4. NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO: Ml 3, 1-4; Ps 24; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 (2794), 26 stycznia 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl