Rabin Michael Schudrich dla „TP”

Dla mnie – Żyda – fakt, że Kościół katolicki w Polsce obchodzi specjalny dzień poświęcony judaizmowi jest głęboko poruszający i inspirujący. To ignorancja sprawia, że ciągle powtarzają się nieporozumienia i przesądy. Przywódcy religijni mają obowiązek prowadzić wiernych od ignorancji ku uznaniu i zrozumieniu „innego”. Zobowiązuje nas do tego Tora: „Będziecie miłować obcego” (Pwt 10,18). Dzień Judaizmu dowodzi, że Kościół sprostał temu wyzwaniu. To przykład dla nas wszystkich.


Przełożył MF


MICHAEL SCHUDRICH jest rabinem Warszawy i Łodzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 (2793), 19 stycznia 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl