Program VI Dnia Judaizmu

 


Obchody ogólnopolskie:

W tym roku Dzień Judaizmu będzie obchodzony 16 stycznia, a nie jak w poprzednich latach 17 stycznia (powodem jest rozpoczynający się w tym dniu szabat), pod hasłem: „Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia”. Obchody rozpoczną się o godz. 11.00 chrześcijańsko-żydowską medytacją biblijną w białostockim kościele pw. św. Wojciecha (ul. Warszawska 46). Następnie zaplanowana jest konferencja „Przymierze i miłosierdzie w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej”, z wykładami rabina Davida Rosena z Jerozolimy i ks. prof. Henryka Witczyka z KUL (sala białostockiego kina Ton, ul. Kościuszki 2, godz. 14.00). Ostatnim elementem Dnia będzie nabożeństwo żydowskie w synagodze w Tykocinie, o godz. 17.00.


Krakowskie:

W Krakowie Dzień Judaizmu organizowany jest przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Ojców Franciszkanów, przy współudziale Żydowskiej Gminy Wyznaniowej i Fundacji Laudera. O godz. 15.30 kard. Franciszek Macharski poprowadzi nabożeństwo słowa Bożego w bazylice Franciszkanów (pl. Wszystkich Świętych 5). Po nabożeństwie o godz. 16.30 w siedzibie PAT (ul. Franciszkańska 1) odbędzie się dyskusja „Znaczenie Biblii w życiu człowieka – ujęcie żydowskie i chrześcijańskie”, z udziałem rabina Sachy Pečaricia z Fundacji Laudera, ks. Romana Pindela z PAT oraz Janusza Poniewierskiego z wydawnictwa „Znak”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 (2793), 19 stycznia 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl