Obraz tygodnia

 

 

W XI finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak i ponad 100 tysięcy jego wolontariuszy zebrali co najmniej 30 milionów zł. W tym roku dochód z Orkiestry będzie przeznaczony na sprzęt medyczny dla szpitali dziecięcych. • Leszek Miller zmienił skład rządu: stanowiska stracili ministrowie skarbu (Wiesław Kaczmarek) i gospodarki (Jacek Piechota). Kaczmarka zastąpił podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera Sławomir Cytrycki, a dotychczasowy minister pracy Jerzy Hausner przejął również resort gospodarki. Szef gabinetu politycznego premiera Lech Nikolski został ministrem bez teki odpowiedzialnym za referendum europejskie (stanowisko pełnomocnika rządu ds. informowania o integracji, zajmowane przez Sławomira Wiatra, zostało zlikwidowane). Szefem gabinetu politycznego jest Aleksandra Jakubowska, dotychczasowa wiceminister kultury, która – wbrew opinii prezydenta Kwaśniewskiego – nadal będzie reprezentować rząd podczas pracy nad ustawą o radiofonii i telewizji. • W prokuraturze trwają przesłuchania w związku z tzw. aferą Rywina (oferował spółce „Agora” korzystny kształt ustawy o radiofonii i telewizji w zamian za 17,5 mln dolarów łapówki): zeznawali m.in. redaktor naczelny „GW” Adam Michnik, prezes „Agory” Wanda Rapaczyńska i premier Leszek Miller. Tymczasem poseł Zbigniew Ziobro (PiS) złożył w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera: uważa, że skoro o ofercie łapówki dowiedział się on w lipcu, miał obowiązek natychmiast powiadomić organy ścigania. Lew Rywin zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej Canal + Polska. • Sejm powołał komisję śledczą, która ma zająć się „aferą Rywina”. Komisja będzie liczyć dziesięciu członków, w tym pięciu z koalicji SLD-UP (gdyby na sali nie brakowało kilkunastu posłów opozycji, komisja mogłaby liczyć 9 członków, w tym tylko czterech z SLD-UP). • Na żądanie ministra finansów rząd zobowiązał ministra zdrowia, by w Senacie przywrócono przepis o 7,75 proc. składce na ubezpieczenie zdrowotne. • Prasa ujawniła, że ministerstwo zdrowia kupiło dla wiceministrów dwa luksusowe samochody za 307 tys. zł. • Podejrzewany o molestowanie seksualne dziewczynek proboszcz z Tylawy został urlopowany przez arcybiskupa przemyskiego Józefa Michalika, z pozostawieniem tytułu i prawa dalszego pobytu w parafii. W komunikacie Kurii Przemyskiej czytamy, że wzięto pod uwagę „zmęczenie ks. prałata [podano imię i nazwisko] prowadzoną przeciw niemu kampanią”. • 58 proc. księży badanych przez Instytut Spraw Publicznych opowiada się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W ciągu czterech lat, które upłynęły od ostatniego badania, poparcie dla integracji spadło wśród duchownych o 25 proc. • Komisja Europejska poparła wprowadzenie ogólnoświatowego zakazu klonowania ludzi i zapowiedziała, że badania w tej dziedzinie nie będą finansowane z budżetu UE. • Zdaniem kończącego kadencję w październiku br. szefa NATO lorda Robertsona, idealnym kandydatem na jego następcę jest Aleksander Kwaśniewski. • Prezydent Iraku Saddam Husajn oskarżył inspektorów rozbrojeniowych ONZ o szpiegostwo i stwierdził, że jego kraj jest gotów do wojny. Tymczasem inspektorzy – a w ślad za nimi także niektórzy zachodni dyplomaci – uważają, że powinni kontynuować prace jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy (Rada Bezpieczeństwa wyznaczyła termin złożenia przez nich raportu na 27 stycznia). Na razie nie znaleziono dowodów na produkcję przez Irak broni masowego rażenia. • Korea Północna oskarżyła USA o potęgowanie groźby wybuchu wojny nuklearnej na Półwyspie Koreańskim, mimo iż kilka godzin wcześniej Waszyngton zadeklarował chęć rozmów z Phenianem. Kryzys koreański zaczął się od wydalenia przez Phenian inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, później tamtejsze władze ogłosiły wycofanie się z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. • Po niedawnym zamachu w Tel Awiwie izraelskie władze wprowadziły zakaz wyjazdu poza granice Autonomii wszystkich Palestyńczyków w wieku do 35. roku życia, z wyjątkiem niemowląt. • Prokuratura Generalna Izraela zwróciła się do ministerstwa sprawiedliwości RPA z prośbą o wyjaśnienie, za co premier Ariel Szaron otrzymał półtora miliona dolarów „pożyczki” od południowoafrykańskiego biznesmena. • Odchodzący na emeryturę republikański gubernator George Ryan (skądinąd zwolennik kary głównej) uchylił 160 wyroków śmierci, wydanych przez sądy w stanie Illinois. • TVP i PKN Orlen zawarły ugodę w sprawie o informację „Wiadomości” o rzekomym sponsorowaniu przez koncern kampanii prezydenckiej Mariana Krzaklewskiego. W ramach ugody Telewizja przekaże połowę kwoty uzyskanej podczas wigilijnej akcji „Reklama Dzieciom” bliżej nieznanej fundacji Orlen Dar Serca.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 (2793), 19 stycznia 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl