Liturgiczne czytania tygodnia

(12 I – 19 I)

 


NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO: Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29; Dz 10, 34-38;
Mk 1, 6b-11; 
PONIEDZIAŁEK: Hbr 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20;
WTOREK: Hbr 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28;
ŚRODA: Hbr 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39;
CZWARTEK: Hbr 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45;
PIĄTEK: Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78; Mk 2, 1-12;
SOBOTA: Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17;
2. NIEDZIELA ZWYKŁA: 1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20;
J 1, 35-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 (2792), 12 stycznia 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl