Do Czytelników i Przyjaciół „KULTURY”

Od śmierci Redaktora Jerzego Giedroycia minęły dwa lata. Zgodnie z Jego wolą staramy się dalej prowadzić stworzone przez Niego dzieło. Nadal wydajemy kwartalnik „Zeszyty Historyczne”, które obchodzą swoje 40-lecie. Możemy to robić między innymi dzięki darom i konkretnej pomocy, którą już od Was otrzymaliśmy. Był to odzew na nasz apel sprzed dwóch lat, gdy wydaliśmy ostatni numer „Kultury”, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy. 
Możemy się też pochwalić, że Nasz Dom w dalszym ciągu jest domem otwartym. Przyjmujemy naukowców, studentów i stypendystów, którzy czerpią z naszych zbiorów i zachęcają nas tym samym do prowadzenia dalszej pracy. Goszczą u nas często nie tylko stali Czytelnicy „Kultury”, którzy ją dobrze znali, ale także młodzież licealna, odwiedzająca nas grupami liczącymi niekiedy kilkadziesiąt osób. Są zainteresowani „Kulturą” i Instytutem Literackim, chcieliby o nich wiedzieć jak najwięcej, bo trochę to dla nich historia, a trochę bajka.
Czeka nas jeszcze dużo pracy, żeby ułatwić dostęp do naszej dokumentacji. Powinna ona być uporządkowana i skatalogowana zgodnie z przyjętymi zasadami. Na to wszystko, jak zawsze, potrzebne są pieniądze. Żeby jednak zachować niezależność – tak, jak nas uczył Redaktor – musimy raz jeszcze zwrócić się do Was z prośbą o wsparcie naszych działań. Chcąc jak najbardziej zmniejszyć wydatki – dużym obciążeniem były płacone przez Instytut podatki – zmieniliśmy ramy prawne funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Od lata tego roku Instytut Literacki prowadzi działalność jako stowarzyszenie – Association Institut Littéraire Kultura. 
Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Waszą pomoc. Wpłaty dla Instytutu Literackiego można przekazywać na konto bankowe we Francji: Association Institut Littéraire Kultura 91, Avenue de Poissy 78600 Le Mesnil-le-Roi
banque Crédit Lyonnais 2, Avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte, Agence 23 32, nr konta: 79595 P; lub w Polsce: Bank Handlowy w Warszawie, oddział II, ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, nr rachunku: 31033003.
Nazwiska Ofiarodawców będziemy ogłaszać na łamach „Zeszytów Historycznych”.


ZOFIA HERTZ, HENRYK GIEDROYC
(Instytut Literacki w Maisons-Laffitte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 (2791), 
5 stycznia 2003


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl