Liturgiczne czytania tygodnia

(5 I – 12 I)

 


2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM: Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147; Ef 1, 3-6. 15-18; J 1, 1-18;
PONIEDZIAŁEK – OBJAWIENIE PAŃSKIE: Iz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12; 
WTOREK: 1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2; Mt 4, 12-17. 23-25;
ŚRODA: 1 J 4, 7-10; Ps 72; Mk 6, 34-44;
CZWARTEK: 1 J 4, 11-18; Ps 72; Mk 6, 45-52;
PIĄTEK: 1 J 4, 19 – 5, 4; Ps 72; Łk 4, 14-22a;
SOBOTA: 1 J 5, 5-13; Ps 147; Łk 5, 12-16;
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO: Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29; Dz 10, 34-38; Mk 1, 6b-11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 (2791),
5 stycznia 2003


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl