Traktat z Maastricht

zawarty w grudniu 1991, podpisany w lutym 1992, wszedł w życie 1 listopada 1993 r.; na jego mocy powołano Unię Europejską, obejmującą 12 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej (obecnie UE liczy 15 państw); główne postanowienia traktatu: utworzenie unii ekonomicznej i walutowej, prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; współpraca wymiaru sprawiedliwości; wprowadzenie obywatelstwa Unii; ujednolicenie przepisów socjalnych; wprowadzenie europejskiego kodeksu pracy. Zniesiono na obszarze Unii wszelkie ograniczenia w podejmowaniu pracy i osiedlaniu się. Aby kraje Unii mogły wejść do Unii Walutowej i przyjąć Euro muszą spełniać następujące warunki: inflacja nie powinna być wyższa niż 1,5 punktu procentowego średniej inflacji w trzech najlepszych pod tym względem krajach UE, deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 3%, dług publiczny nie może przekraczać 60% PKB; średnia stopa procentowa nie powinna być wyższa niż o 2% w stosunku do średniej stopy procentowej liczonej w trzech krajach UE o najniższej inflacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 51-52 (2789),
22-29 grudnia 2002


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl