Merton żywy

13 grudnia w wypełnionym po brzegi kapitularzu krakowskiego klasztoru Domi-
nikanów odbyło się pierwsze Spotkanie Mertonowskie, zorganizowane przez Wydawnictwo Homini – głównego obecnie edytora pism Mertona w Polsce – oraz istniejące od niedawna Polskie Towarzystwo Mertonowskie. W spotkaniu, będącym równocześnie promocją biografii Mertona autorstwa Williama H. Shannona (piszemy o niej na str. 21), wzięli udział m. in. ks. Adam Boniecki, Jerzy Illg, ks. Stanisław Obirek i Jacek Woźniakowski, a także spiritus movens całego przedsięwzięcia, czyli Krzysztof Bielawski. 
Spotkanie stanowi niejako ciąg dalszy wielkiej Konferencji Mertonowskiej, która obradowała w dniach 24-26 października br. w Lublinie z udziałem badaczy dzieła i biografii sławnego trapisty z Polski i Stanów Zjednoczonych. Wśród jej uczestników znaleźli się współbracia Mertona: Patrick Hart (jego sekretarz) i Basil Pennington, s. Theresa Sandok (były dyrektor Merton Centrum w Louisville) i Paul Pearson (obecny szef Centrum), o. Wacław Hryniewicz OMI, o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, benedyktyni: Jan Bereza, Maciej Bielawski, Adam Kozłowski i Konrad Małys, prof. Zofia Zarębianka z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gospodarz – arcybiskup metropolita lubelski ks. Józef Życiński. Przy tej okazji wydano pierwszy numer pisma „Studia Mertoniana”, zawierający polską bibliografię mertonowską; pełna dokumentacja obrad ukazać się ma w lutym 2003. Publikowane powyżej teksty Czesława Miłosza i ks. Stanisława Obirka przygotowane zostały właśnie na lubelską Konferencję.

TF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 51-52 (2789),
22-29 grudnia 2002


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl