Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA

• Dialog teologiczny między Rzymem a Konstantynopolem będzie kontynuowany jesienią 2003 r. – poinformował kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Kardynał złożył niedawno „braterską wizytę” w Stambule zwierzchnikowi prawosławia, patriarsze Bartłomiejowi I. Dialog nie został zerwany, a „jedynie zasnął, staraliśmy się więc obudzić go ze snu” – powiedział hierarcha, ujawniając, że propozycja ożywienia i przyspieszenia dialogu to inicjatywa Konstantynopola. Działająca od 1979 r. komisja dialogu katolicko-prawosławnego przeżyła kryzys po 1989 r. m.in. z powodu kontrowersji wokół Kościoła greckokatolickiego. 
• Sekretarz ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej zaapelował o większą wolność religii w Europie. Podczas konferencji OBWE abp Jean-Louis Tauran zauważył, że los wierzących w niektórych państwach europejskich pogorszył się alarmująco – wymienił głównie Rosję, wspominając o wydaleniu katolickich duchownych. Działania rosyjskich władz abp Tauran nazwał dyskryminacją i łamaniem międzynarodowych porozumień. 
• Papież przyjął nowego nuncjusza apostolskiego w Moskwie. Abp Antonio Mennini reprezentował dotąd Stolicę Apostolską w Bułgarii i przyczynił się do zbliżenia między Kościołem katolickim a Cerkwią Bułgarską. Dzięki jego dobrym kontaktom z biskupami prawosławnymi doszło – mimo wcześniejszych protestów – do wizyty Jana Pawła II w Bułgarii w maju tego roku. 6 listopada abp Menini został nuncjuszem w Federacji Rosyjskiej. 
• Pierwsza wizyta prezydenta Izraela w Watykanie. Jan Paweł II i Mosze Kacaw, prezydent Izraela, rozmawiali o stosunkach dwustronnych i potrzebie zacieśnienia współpracy kulturalnej. Kacaw jest pierwszym prezydentem Izraela, który odwiedził Watykan. Rozmowa w cztery oczy trwała 16 minut. Potem, w obecności osób towarzyszących prezydentowi, Jan Paweł II powiedział: „Niech Bóg pana błogosławi, niech Bóg błogosławi Izraelowi”. Prezydent życzył Papieżowi „pełni sił i kontynuowania misji”.
Głównym tematem rozmów Kacawy z sekretarzem stanu kard. Angelo Sodano była Ziemia Święta. Stolica Apostolska opowiada się za współpracą Izraela i Palestyny oraz kładzie nacisk na potrzebę szybkiego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Watykan zaapelował o swobodny dostęp do Betlejem podczas Bożego Narodzenia. 
• O znaczeniu rodziny i jej godności mówił Jan Paweł II przed modlitwą Anioł Pański. Boże Narodzenie jest świętem rodziny, Bóg rodząc się w ludzkiej rodzinie wybrał ją jako pierwszą wspólnotę uświęconą Jego miłością – przypomniał Papież i nawiązał do planowanego na styczeń 2003 r. IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili. Papież spodziewa się, że to spotkanie będzie „rzuceniem w trzecie tysiąclecie ziarna Ewangelii rodziny”. „Świat potrzebuje znaku nadziei, który dają rodziny chrześcijańskie” – powiedział Jan Paweł II. Następnie pobłogosławił figurki Dzieciątka, z którymi dzieci tradycyjnie przybyły na Plac św. Piotra. „Niech Żłóbek będzie centrum waszych codziennych zmagań szkolnych, a także w sercach waszych rodzin” – życzył im Papież.
• Pieśń z Księgi Jeremiasza o płaczu i bólu ludu w czasach głodu i wojny była tematem papieskiej katechezy podczas audiencji generalnej. „Prorok z bólem roztacza złowieszczą wizję wojny i głodu, jako skutek odchodzenia człowieka od Boga. W tym kontekście stwierdza, że człowiek często przeżywa swoje oddalanie się od Boga tak, jakby to Bóg go opuścił. Pogrąża się w smutku i niepokoju. Jeremiasz wskazuje drogę wyjścia z tej sytuacji: trzeba zwrócić się do Boga w gorącej modlitwie, szukać u Niego przebaczenia win i w imię przymierza miłości prosić, aby pozwolił nam odczuwać swoją obecność. Ona stanie się źródłem wewnętrznego pokoju i radości” – mówił Jan Paweł II. „Roniąc łzy nad Jerozolimą, dotkniętą klęską głodu i wojną, prorok przyłącza się do cierpień narodu Izraela, nad którym zawisło milczenie Boga, który jakby go opuścił” – dodał. Zauważył też, że „doświadczając wraz z Izraelitami milczenia Boga, możemy być pewni, że On nas nie opuści. Po każdej takiej oczyszczającej próbie sprawia On, że jeszcze bardziej jaśnieje nad nami Jego oblicze i udziela nam swej łaski”. 
• Papież ofiarował 100 tys. dolarów argentyńskiej Caritas. Przekazując pieniądze, Jan Paweł II zaapelował do organizacji charytatywnych o „wsparcie i pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców kraju”. Wraz z darem sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Sodano wysłał w imieniu Papieża list do przewodniczącego episkopatu Argentyny, w którym przypomina o duchowej jedności Papieża z obywatelami pogrążonego w kryzysie państwa. To drugi dar Jana Pawła II dla Caritas w Argentynie na walkę z biedą i kryzysem. Pierwsze 100 tys. dolarów Watykan przekazał w lutym br.
• Jan Paweł II spotkał się z kolejną parafią rzymską. 15 grudnia Papież przyjął w Auli Pawła VI wiernych z parafii św. Jana Nepomucena Neumanna. To drugie spotkanie z nowego cyklu, gdy to nie Papież odwiedza parafię, lecz ta gości w Watykanie. 
• Na Placu św. Piotra stanęła bożonarodzeniowa choinka, podarowana przez Chorwację (do której Jan Paweł II zamierza pielgrzymować w 2003). Papież otrzymał także choinki od pielgrzymów z Zakopanego. Trafią one do papieskich apartamentów. „Będą mi przypominać ojczystą ziemię i polską atmosferę Bożego Narodzenia” – podziękował Jan Paweł II podczas audiencji generalnej. 
KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Przyjęcie nowych członków do Unii Europejskiej jest „dalekosiężną i głęboką zmianą w dziejach naszego kontynentu” – piszą biskupi-członkowie Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) w deklaracji zatytułowanej „Nadzieja, zaufanie, solidarność”, opublikowanej w Brukseli na cztery dni przed unijnym szczytem w Kopenhadze (12-13 grudnia), na którym zakończono negocjacje z dziesięcioma krajami kandydującymi. Biskupi podkreślają, że powiększona o nowych członków „wspólnota różnych kultur będzie stanowiła zasadniczy krok na drodze do wspólnego dobra europejskiego”, dlatego należy mówić nie o „rozszerzeniu”, lecz o „europeizacji” Unii, która zbudowana została na wartościach uniwersalnych, a źródło i natchnienie dla wielu z nich stanowi Ewangelia. Zdaniem biskupów integracja „jest źródłem nadziei, okazją do odnowy Unii Europejskiej i jej pierwotnej misji wspierania wolności, sprawiedliwości, pokoju i dobrobytu w granicach Unii i poza nią”. Z „nadzieją, zaufaniem i solidarnością” biskupi zobowiązują się do „dalszego wspierania i wnoszenia twórczego wkładu do tego projektu” oraz zachęcają wszystkich wiernych i obywateli, by przyłączyli się do tych wysiłków.
• Jan Paweł II przyjął rezygnację kardynała Bernarda Lawa, arcybiskupa Bostonu, oskarżanego o ukrywanie przestępstw księży-pedofilów. Jego obowiązki przejmie Richard Gerard Lennon, dotychczasowy biskup pomocniczy, którego Papież mianował administratorem apostolskim. Od kilku miesięcy część duchowieństwa archidiecezji bostońskiej i stowarzyszenie świeckich „Głos wierzących” żądały odejścia metropolity; na kilka dni przed decyzją Watykanu czterystu świeckich i duchownych demonstrowało przed katedrą w Bostonie. Podobne żądanie znalazło się w liście, podpisanym przez ponad 50 księży z diecezji. Po wybuchu afery pedofilskiej w amerykańskim Kościele archidiecezja bostońska znalazła się w trudnej sytuacji finansowej: w sprawie molestowania nieletnich przez tamtejszych księży skierowano już 450 pozwów, a suma ewentualnych odszkodowań może przekroczyć 100 mln dolarów. Władze archidiecezji zastanawiają się nawet, czy nie ogłosić bankructwa – archidiecezja ma osobowość prawną – co pozwoliłoby odroczyć na wiele lat wypłatę rekompensat. 
W oświadczeniu rozpowszechnionym przez biuro prasowe Watykanu kard. Law dziękuje Papieżowi za przyjęcie rezygnacji. „Modlę się gorąco, żeby ta decyzja pomogła archidiecezji doświadczyć ukojenia, pogodzenia i jedności, której tak rozpaczliwie potrzebuje. Przepraszam wszystkich, którzy cierpieli z powodu moich niedociągnięć oraz błędów, i proszę ich o wybaczenie. (...) Proszę, pamiętajcie o mnie w waszych modlitwach” – pisze kardynał. 
„Z pokorą przyjąłem stanowisko administratora apostolskiego, by służyć Kościołowi i wiernym archidiecezji. Zobowiązuję się uczynić wszystko, z pomocą duchowieństwa i wiernych, by pracować dla uzdrowienia Kościoła” – czytamy z kolei w oświadczeniu bpa Lennona. Lennon dodał, że modli się za wszystkich diecezjan, zwłaszcza za ofiary molestowania przez duchownych oraz za ich rodziny.
Kard. Law wyrażał gotowość odejścia w kwietniu br., ale Jan Paweł II nie przyjął wtedy jego rezygnacji. Ostatnia decyzja Papieża zapowiada bardziej stanowcze postępowanie władz kościelnych w sprawach związanych z nadużyciami seksualnymi wśród duchowieństwa – twierdzi PAP, powołując się na anonimowe źródła w Stolicy Apostolskiej.
• Armia izraelska nie opuści Betlejem przed Bożym Narodzeniem, ale miejscowi chrześcijanie i pielgrzymi będą mogli wziąć udział w uroczystościach w tamtejszej Bazylice. Miasto zostanie otwarte dla arabskich chrześcijan z Izraela i Jordanii tuż przed rozpoczęciem świąt, bo – jak twierdzi premier Izraela Ariel Szaron – wcześniej trzeba „zlikwidować przemoc” w Betlejem. Szaron tłumaczy, że Izraelczycy ciągle otrzymują ostrzeżenia przed kolejnymi zamachami i Izrael nie może pozwolić, by ludzie odwiedzający Betlejem w Boże Narodzenie byli zagrożeni. Dlatego w okresie świątecznym (zakończy się on 18 stycznia, gdy będzie obchodzone Boże Narodzenie w Kościele ormiańskim) miasto musi zostać pod kontrolą wojska. Izrael podtrzymał też decyzję o niewpuszczeniu do Betlejem Jasera Arafata, który tradycyjnie uczestniczył w uroczystościach kościelnych. Gdyby prezydent Autonomii próbował się przedostać się tam w tajemnicy, wojsko izraelskie wkroczy do kwatery Arafata w Ramallah i „aresztuje każdego, kogo tam zastanie” – zapowiada premier Izraela. „To głupia decyzja” – tak wypowiedź Szarona komentuje rzecznik Arafata. Palestyńczycy przypominają, że podczas audiencji u Jana Pawła II w Watykanie 12 grudnia prezydent Izraela Mosze Kacaw obiecywał, iż przed świętami wojsko wycofa się poza Betlejem. Prezydent uzależnił jednak spełnienie tej obietnicy od zaprzestania przez Palestyńczyków ataków terrorystycznych.
• W ciągu najbliższej dekady zamkniętych może zostać tysiąc kościołów anglikańskich w Wielkiej Brytanii – twierdzi organizacja ochrony zabytków „Churches Conservation Trust”. Wśród świątyń, które zostaną zamknięte są zabytki średniowieczne i z epoki wiktoriańskiej. Zamykanie kościołów jest wynikiem zmniejszającej się liczby wiernych i trudnej sytuacji finansowej wspólnoty anglikańskiej. W ciągu minionych 30 lat w ponad 1500 świątyniach przestano pełnić posługę duszpasterską; 357 z nich rozebrano, zaś 904 przeznaczono na m.in. na muzea, biura i sklepy.


  
  ...I W POLSCE• Biskupi z zadowoleniem przyjęli zakończenie negocjacji w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu kard. Józefa Glempa ostatni szczyt Unii w Kopenhadze stanowi „wielkie wydarzenie dla Polski”. Prymas uważa, że teraz „mamy możliwość kształtować lepszą przyszłość”. „Dążenie do jedności jest zadaniem i ewangelicznym ideałem, czemu Kościół daje wyraz od wieków” – tak unijny szczyt skomentował z kolei zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu abp Józef Michalik. Zdaniem metropolity gnieźnieńskiego, abp. Henryka Muszyńskiego, który reprezentuje polski Kościół na posiedzeniach Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), zjednoczenie leży w interesie zarówno Polski, jak i Europy. „Dotychczas tam, gdzie decydowały się losy Polski przez wiele lat traciliśmy. W tej chwili wydaje się, że otwiera się perspektywa rozwoju, która będzie nas kosztowała wiele trudu, ale daje nadzieję i także gwarancję, że ten rozwój przy naszym udziale może nastąpić dość szybko” –powiedział bp Tadeusz Pieronek, przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej.
Jednocześnie biskupi podkreślają, że finał negocjacji nie kończy dyskusji nad kształtem przyszłej Europy. Abp Michalik powiedział, że boi się Europy, w której partnerzy walczą o pieniądze, a nie o ideały. „Mamy konkretne korzyści materialne, natomiast w Konwencie Europejskim cały czas toczą się rozmowy o czymś jeszcze ważniejszym, a mianowicie o duchowym kształcie Europy” – przypomniał abp Muszyński.
• 2-3 miesiące potrwa procedura koncesyjna telewizji „Trwam” związanej z Radiem Maryja – poinformowała rzeczniczka przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 9 grudnia departamenty KRRiTV (programowy, prawny, reklamy i techniki) rozpoczęły analizę dokumentów, które trzy dni wcześniej przedstawił o. Tadeusz Rydzyk . „Wniosek złożyła fundacja Lux Veritatis, czyli podmiot gospodarczy, więc musimy dokładnie sprawdzić źródła finansowania” – powiedziała rzeczniczka. Nowa telewizja satelitarna będzie nadawać przede wszystkim audycje o charakterze edukacyjno-poradnikowym. Na drugim miejscu znalazły się programy religijne, na trzecim – publicystyka, a dalej informacja i filmy. „Trwam” zamierza nadawać także reklamy.
• Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznała Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu tytuł „Człowieka Pojednania”. Uroczystość odbyła się w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. „Zawsze z równą mocą oponował przeciw postawom antypolskim i antypolonijnym, co przeciw antysemityzmowi. Ta postawa doprowadziła w 1996 r. do zerwania z Kongresem Polonii Amerykańskiej, którego był wieloletnim dyrektorem” – mówił w laudacji Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Rady ze strony żydowskiej. Krajewski przypomniał też, że w styczniu 2001 r. Nowak Jeziorański wzywał do symbolicznego aktu pokuty w rocznicę mordu w Jedwabnem. 
• Opinie. „Reakcja Polaków na zbrodnie w Jedwabnem zasługuje na najwyższy szacunek. Usłyszeliście bolesną dla siebie prawdę o zdarzeniach sprzed wielu lat i w znacznym stopniu nie wyparliście się tego. Daliście piękny przykład dla świata. Jestem dumny, że mieszkam w Polsce, między takimi ludźmi” – powiedział w rozmowie z KAI rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich.
• Niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej nie będą uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej. To efekt przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Znalazł się w niej zapis, że państwo nie będzie finansować uczestnictwa w tych warsztatach niepełnosprawnych, którzy na stałe przebywają w domach pomocy społecznej. „Dla tych osób to absolutna katastrofa – alarmujeks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic. – Paradoksalnie: rok, w którym osoby niepełnosprawne będą wyrzucane z warsztatów, został ogłoszony przez Unię Europejską... Rokiem Niepełnosprawnych”.
• Ponad 4 mln zł zebrano podczas II Dnia Papieskiego (obchodzonego 13 października br. ). Fundusze przekazywane są na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym roku liczba stypendystów wzrośnie o 200 uczniów – w ubiegłym roku było ich tysiąc. Ofiary na rzecz zdolnej, ale ubogiej młodzieży zbierało 100 tys. wolontariuszy. Podczas pierwszego Dnia Papieskiego (w 2001 r.) zebrano 2,7 mln zł. 
• Caritas, Radio Plus i franciszkanie zorganizowali w Krakowie akcję charytatywną „Przedświąteczna wyobraźnia miłosierdzia” (15 grudnia). Pieniądze z kwesty, sprzedaży pamiątek świątecznych oraz licytacji bombek z autografami piłkarzy krakowskiej „Wisły” trafią do bezrobotnych i rodzin wielodzietnych. Akcję zorganizowano pod patronatem kard. Franciszka Macharskiego. 
• Mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz wspólnie z proboszczem wygrali kilkumiesięczną batalię w obronie komisariatu policji. Komendant miejski policji wycofał się z pomysłu zamknięcia placówki. Na czele komitetu protestacyjnego stanął ks. Dariusz Kujawa, proboszcz parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Komitet zbierał podpisy mieszkańców pod protestem przeciwko likwidacji komisariatu.


 

 

 


 

  

 

  

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 51-52 (2789),
22-29 grudnia 2002


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl