Liturgiczne czytania tygodnia

(22 XII-5 I)

 


4. NIEDZIELA ADWENTU: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89; Rz 16, 25-27;
Łk 1, 26-38;
PONIEDZIAŁEK: Ml 3, 1-4; 5-6; Ps 25; Łk 1, 57-66;
WTOREK – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;
Ps 89; Łk 1, 67-79;
ŚRODA – NARODZENIE PAŃSKIE: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14; 
CZWARTEK: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31; Mt 10, 17-22; 
PIĄTEK: 1 J 1, 1-4; Ps 97; J 20, 2-8;
SOBOTA: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124; Mt 2, 13-18;
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128; Kol 3, 12-21;
Łk 2, 22-40;
PONIEDZIAŁEK: 1 J 2, 12-17; Ps 96; Łk 2, 36-40;
WTOREK – KONIEC ROKU: 1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18; 
ŚRODA – ŚWIĘTO BOŻEJ RODZICIELKI: Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7;
Łk 2, 16-21;
CZWARTEK: 1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28;
PIĄTEK: 1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98; J 1, 29-34;
SOBOTA: 1 J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42;
2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM: Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147; Ef 1, 3-6. 15-18; J 1, 1-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 51-52 (2789),
22-29 grudnia 2002


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl