Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA

• Po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański” Jan Paweł II poprosił wiernych, by towarzyszyli modlitewnie politykom, którzy zbiorą się na szczycie Unii Europejskiej w Kopenhadze. Na szczycie (12-13 grudnia) powinny zakończyć się rokowania dotyczące przyjęcia nowych krajów do UE. „Nasz kontynent zostanie wzbogacony przez wkład tradycji kulturalnych i religijnych narodów, które w ciągu wieków tworzyły wspólne dziedzictwo cywilizacyjne. Oby Bóg zechciał oświecić wszystkich Europejczyków, by się zjednoczyli” – apelował Papież.
• Jan Paweł II spotkał się z Leszkiem Millerem. Premier Polski podziękował Papieżowi za wspieranie rozszerzenia Unii Europejskiej, czemu Jan Paweł II nie raz dawał dowody – ostatnio podczas historycznej wizyty we włoskim parlamencie. „To poparcie służy Polsce i jej negocjatorom. A od Watykanu wiele się można nauczyć, bo jest już w strefie euro” – powiedział premier po spotkaniu. Leszek Miller zaprosił również Jan Pawła II do Ojczyzny. „Jak Bóg da” – odpowiedział Papież.
• „Często wracam myślami do Łagiewnik, na Błonia i do Kalwarii” – mówił Papież do ponad stuosobowej grupy pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej, na czele z kard. Franciszkiem Macharskim. „W duchu wędruję na Franciszkańską – zwierzał się krakowianom Papież – na Wawel, na Cmentarz Rakowicki, na Bielany, do Tyńca i innych drogich sercu miejsc. Wiąże się z nimi tyle wspomnień, tyle głębokich przeżyć jeszcze z czasów mojej krakowskiej posługi”. Jan Paweł II wyjaśnił, że wspomnienia powróciły w czasie trzech sierpniowych dni spędzonych na krakowskiej ziemi. Mówił również o znaczeniu sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach: „Konsekrując nową świątynię, miałem świadomość, że to miejsce ma szczególną wymowę dla współczesnego świata. Nie wahałem się określić je światowym centrum kultu miłosierdzia Bożego, choć wiem, że w różnych zakątkach świata wznoszone są liczne sanktuaria, w których szerzone jest przesłanie pozostawione przez św. Faustynę, a wierni doznają tam wielu łask”. Mam nadzieje, powiedział, że „w cieniu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, krakowska ziemia będzie coraz obficiej wydawać owoce tej bratniej miłości”. W spotkaniu z Papieżem uczestniczyli m.in. biskupi krakowscy: Jan Szkodoń i Tadeusz Pieronek oraz nowy prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski.
• „Być zawodowym dziennikarzem katolickim oznacza po prostu być osobą prawą, której życie osobiste i zawodowe odzwierciedla nauczanie Jezusa i Ewangelii” – powiedział Jan Paweł II do przedstawicieli Międzynarodowego Związku Prasy Katolickiej, którzy przyjechali do Rzymu z okazji 75. rocznicy powstania tej organizacji. Być dziennikarzem katolickim, to według Jan Pawła II, sięgać najwyższych ideałów doskonałości zawodowej, być człowiekiem modlitwy, pragnącym zawsze dać to, co najlepsze. To znaczy mieć odwagę szukać i relacjonować prawdę, nawet jeśli jest ona niewygodna lub nie jest uznawana za „politycznie poprawną”. To znaczy być wrażliwym na moralne, religijne i duchowe aspekty życia ludzkiego, które są często źle pojmowane lub celowo lekceważone. To znaczy informować nie tylko o złych uczynkach i tragediach, ale także o pozytywnych i podnoszących na duchu czynach, podejmowanych w imieniu potrzebujących: biednych, chorych, niepełnosprawnych, słabych, którzy w przeciwnym razie zostaną zapomniani przez społeczeństwo. To znaczy dawać przykłady nadziei i heroizmu światu tak rozpaczliwie ich potrzebującemu.
Papież podkreślił także, iż od czasu założenia Związku bardzo się on rozwinął, o czym świadczy fakt, że jeśli w pierwszym kongresie światowym w 1930 r. uczestniczyło 230 katolickich dziennikarzy z 33 krajów, to w ubiegłorocznym było ich już 1080 ze 106 państw. Biskup Rzymu uważa, że zwiększającej się liczbie katolickich dziennikarzy towarzyszy większa świadomość wagi katolickiej tożsamości w dziedzinie dziennikarstwa, zwłaszcza w kontekście gwałtownych zmian w świecie.
• Prośba grzesznika o miłosierdzie Boże z psalmu 51 – stanowiła przedmiot katechezy środowej wygłoszonej przez Jan Paweł II. „Człowiek – uważa Papież – który zaznał miłosiernej miłości Boga, staje się jej żarliwym świadkiem, przede wszystkim wobec tych, którzy są jeszcze wplątani w sieci grzechu. Pomyślmy o postaci Pawła, który porażony przez Chrystusa na drodze do Damaszku, przeobraża się w niezmordowanego misjonarza łaski Bożej”.


  
 
Matka Teresa

• Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła cud, przypisywany wstawiennictwu Matki Teresy z Kalkuty. Tym samym otwarto drogę do ogłoszenia zmarłej we wrześniu 1997 r. zakonnicy błogosławioną. Według źródeł watykańskich prefekt Kongregacji kard. José Saraiva Martins przedstawi wykaz 19 kandydatów do beatyfikacji i kanonizacji, wśród nich założycielkę Zgromadzenia Misjonarek Miłości, na posiedzeniu tej dykasterii 20 grudnia z udziałem Jana Pawła II. W październiku ub.r. watykańska komisja lekarzy i teologów potwierdziła cudowny charakter wyleczenia kobiety indyjskiej Monik Besra, cierpiącej na złośliwego guza brzusznego. Jeśli na najbliższym posiedzeniu Kongregacji sprawa Matki Teresy zostanie ostatecznie zatwierdzona, jej beatyfikacja mogłaby nastąpić już w maju przyszłego roku.
• Watykan zezwolił na kopiowanie Piéty Michała Anioła. Licencję zdobyła amerykańska firma z Florydy. W pierwszej serii zostanie wykonanych 3 tys. kopii z brązu, a część zysku z ich sprzedaży zasili budżet Państwa Watykan. Kopie Piéty z brązu będą sprzedawane po ok. 15–20 tys. euro. Kolejnych tysiąc kopii w srebrze wyceniono na ok. 30 tys. euro za sztukę. Będzie też wyprodukowanych 25 kopii w złocie, a ich cenę ustalono na ok. 2 mln euro. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na utrzymanie zbiorów sztuki. Fabryka twierdzi, że już posiada wiele zamówień, przede wszystkim od muzeów i galerii sztuki.KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Kościół katolicki znalazł się na pierwszym miejscu wśród organizacji „zagrażających bezpieczeństwu państwa” w raporcie o „ekstremizmie religijnym w Rosji”. Raport przygotowali przedstawiciele administracji prezydenta, rządu i służb specjalnych. Dokument będzie dyskutowany na wspólnym posiedzeniu prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa i Rady Państwowej oraz Rady ds. Współdziałania z Organizacjami Religijnymi. Wśród „ekstremistów religijnych” znalazły się wszystkie działające w Rosji wspólnoty religijne oprócz prawosławia, buddyzmu i judaizmu. 
Według autorów raportu Kościół katolicki przechodzi do coraz ostrzejszej konfrontacji z rosyjską Cerkwią: ogłosił obszar kraju „prowincją kościelną”, „umacnia parafie i powiększa ich liczbę”, nakłania prawosławnych do przejścia na katolicyzm. „Właściwą formą walki z ekstremizmem religijnym” jest usuwanie duchownych i obywateli innych krajów. Jednym z następnych „środków zaradczych” powinno być powołanie federalnych i regionalnych organów „regulujących problemy religijne”, które miałyby „wspierać tradycyjne religie” i „nie dopuszczać do rozpowszechniania wydawnictw o wątpliwej treści”. 
„Jeśli to prawda, to jestem wstrząśnięty – skomentował raport abp Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący rosyjskiego Episkopatu. – Jak cywilizowane społeczeństwo może zaliczać do organizacji ekstremistycznych Kościół o dwutysiącletniej historii, podejmujący wysiłki dla wygaszania konfliktów, który walczy z takimi zjawiskami jak terroryzm? Kto mógł sporządzić taki dokument, jeśli z 67 zarejestrowanych w Rosji nurtów religijnych na »białą listę« wpisano tylko trzy?”. (Patrz komentarz Jana Strzałki.)  
Kard. Bernard Law
• Rada finansowa archidiecezji bostońskiej sugeruje, by arcybiskup Bernard Law ogłosił bankructwo archidiecezji. Największa jednostka katolicka w USA od roku zmaga się z oskarżeniami o molestowanie seksualne nieletnich przez jej duchownych. Suma odszkodowania, którego domagają się ofiary (złożono ok. 450 pozwów), sięga 100 mln dolarów – jeśli archidiecezja przegra procesy, nie będzie w stanie wypłacić takiej kwoty. Oficjalne ogłoszenie niewypłacalności pozwoliłoby archidiecezji odroczyć na wiele lat wypłaty odszkodowań.
Ostateczna decyzja o ogłoszeniu upadłości zostanie podjęta po konsultacjach z Watykanem. Do Rzymu pojechał już kard. Law, któremu zarzuca się ukrywanie prawdy na temat molestowania dzieci i przenoszenie winnych do innych parafii. Ostatnio księża katoliccy z podległej mu archidiecezji opublikowali list wzywający kardynała do ustąpienia, a tłum demonstrantów zebrany przed katedrą Świętego Krzyża w Bostonie wezwał władze stanowe, by wytoczyły mu sprawę karną.
• „Invocatio Dei w konstytucji europejskiej nie wystarczy” – powiedział w Brukseli ksiądz Noël Treanor, sekretarz generalny COMECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej). Na spotkaniu z dziennikarzami polskich mediów chrześcijańskich (w tym „TP”) stwierdził, że w traktacie konstytucyjnym UE bardziej potrzebne są zapisy dotyczące statusu Kościołów – to one, a nie invocatio Dei, mają konsekwencje dla porządku prawnego. Przedstawione przez COMECE propozycje zakładają m.in.: uznanie wolności religijnej nie tylko w wymiarze indywidualnym i zbiorowym (co zapewnia Karta Praw Podstawowych UE i Europejska Konwencja Praw Człowieka), ale także instytucjonalnym; uznanie wkładu Kościołów i związków religijnych w życie Unii i podjęcie z nimi „strukturalnego dialogu” przez instytucje europejskie; włączenie do konstytucji deklaracji nr 11 Traktatu Amsterdamskiego, która zapewnia poszanowanie prawnego statusu Kościołów i związków religijnych w państwach członkowskich UE.
Ponieważ Konwent podejmuje decyzje na zasadzie konsensu, COMECE zachęca lokalne episkopatów do kontaktowania się z delegatami ich krajów do Konwentu. „Potrzebny będzie kościelny lobbing – twierdzi ks. Treanor. – Jako chrześcijanie nie możemy narzucać swoich propozycji: musimy pokazać, że służą wspólnemu dobru obywateli UE. A odwołanie się do Boga zapewnia wolność jednostki wobec systemów politycznych”. Według Treanora nawiązanie do religii w konstytucji nie oznaczałoby ograniczenia się do samego chrześcijaństwa, dzięki czemu możliwe byłoby przyjęcie do UE państw o większości muzułmańskiej, jak Turcja czy Bośnia-Hercegowina.
Krytycznie o invocatio Dei wypowiedział się Ruediger Noll, przewodniczący brukselskiego biura Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), która skupia 126 wspólnot protestanckich, anglikańskich i prawosławnych. Noll oświadczył, że KEK będzie starać się o umieszczenie w traktacie zapisów o gwarancji wolności religijnej, prawnego uznania związków wyznaniowych i kwestii dialogu Kościołów z UE. Odwołanie do Boga jest jednak jego zdaniem nie do zaakceptowania w pluralistycznym społeczeństwie, a konstytucyjne uznanie dla wartości chrześcijańskich jest sprzeczne z poglądami kilkunastu milionów muzułmanów w Europie. 
• We Frankfurcie nad Menem powstały strefy wolne od „świątecznego dziadka” – taką akcję zorganizowały „Inicjatywa na rzecz św. Mikołaja” i dzieło pomocy dzieciom przy „Bonifatiuswerk” Konferencji Biskupów Niemieckich. Ich zdaniem pojawiający się w okresie Adwentu komercyjny „świąteczny dziadek”, ubrany w czerwony płaszcz i czapkę z pomponem, wcale nie jest świętym biskupem Miry, który bezinteresownie pomagał potrzebującym, zwłaszcza dzieciom. Przypominają także, że Mikołaj nie nosił czapki z pomponem, ale biskupią mitrę. Autorzy akcji przygotowali specjalną nalepkę, która przedstawia „Mikołaja” w czerwonym płaszczu, z brodą i w przekrzywionej na bakier czapce. Ten wizerunek przekreśla napis: strefa wolna od „świątecznego dziadka”. „Bonifatiuswerk” wydało też płytę z piosenkami, opowiastkami i wierszami, przypominającymi dzieciom i dorosłym o życiu św. Mikołaja. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony jest na hospicjum dla chorych na raka dzieci w Halle.

  
  ...I W POLSCE• O. Tadeusz Rydzyk stara się o koncesję dla związanej z Radiem Maryja telewizji satelitarnej. „Przygotowywaliśmy się do tego bardzo długo” – powiedział dyrektor Radia Maryja podczas Mszy św. odprawionej w kościele redemptorystów w Toruniu z okazji 11-lecia istnienia rozgłośni (8 grudnia). „Wszystko załatwione, jest częstotliwość, brakuje tylko jednego podpisu: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” – mówił o. Ryzyk.
„Do tej pory nie zdarzyło się, by Rada odmówiła koncesji na kanał satelitarny. Można się spodziewać, że i w tym przypadku decyzja będzie pozytywna” – powiedział „Gazecie Wyborczej” przewodniczący KRRiTV Juliusz Braun. Stacja byłaby dostępna poprzez anteny satelitarne i sieć kablową.
W uroczystościach w Toruniu uczestniczyło ośmiu biskupów i ok. 15 tys. sympatyków Radia Maryja. „Najbardziej wyspecjalizowana ekipa terrorystów wdziera się wewnątrz rodziny przez media i atakuje umysł i serce – mówił w homilii bp Stefanek, nawiązując do pokazanego niedawno w TVP filmu »Imperium ojca Ryzyka«. – To chyba o to chodzi! Ktoś stanął terrorystom na drodze. Ktoś przeszkadza w całkowitym opanowaniu dusz ludzkich”.
• Jeśli katolik zmieni płeć, nie można zmienić jego imienia w metryce chrztu – zaleciła Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie, który bp Zygmunt Zimowski zaprezentował podczas ostatniego zebrania plenarnego Episkopatu Polski. Jeśli transseksualista zechce wstąpić do zakonu albo wziąć ślub, decyzję musi podjąć biskup miejsca, a w trudniejszych przypadkach Stolica Apostolska – stwierdza dokument. „Po zmianie płci następuje zmiana imienia i wpisu w aktach urzędowych. Proboszczowie stają wtedy wobec problemu, czy powinni zmienić również imię w parafialnej księdze chrztów” – tłumaczył KAI bp Zygmunt Zimowski, od niedawna przewodniczący Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. Dokument wydany 28 września przez watykańską Kongregację Nauki Wiary zaleca, żeby nie skreślać imienia, ale na marginesie sporządzić notatkę na temat zmiany dokonanej przez sąd. W podobny sposób oznacza się obecnie m.in. zawarcie małżeństwa, złożenie ślubów zakonnych i przyjęcie sakramentu kapłaństwa. „Zapis na marginesie księgi to nie zmiana statusu osoby, która zmieniła płeć, ale jedynie odnotowanie decyzji administracyjnej” – podkreślił bp Zimowski. 
„Transseksualizm to ból bólów. Współczuję tym ludziom z całego serca” – mówi KAI bp Stanisław Wielgus, przewodniczący Komisji Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Jednak zmiana płci to nie tylko problem konkretnego człowieka, ale sprawa społeczna, dlatego Kościół nie może zmieniać metryki – wyjaśnia. – Nie może dojść do sytuacji, że ktoś weźmie kościelny ślub z kobietą, a później dowie się, że kilka lat temu była ona mężczyzną – tłumaczy. Takie niespodzianki nie powinny również spotykać przełożonych zakonnych.
Do tej pory Magisterium Kościoła nie wypowiedziało się na temat transseksualizmu. Jak zauważył kard. Joseph Ratzinger w zakończeniu dokumentu, Stolica Apostolska uważa sprawę za otwartą.
• Z inicjatywy Radia Warszawa Praga powstaje nowe porozumienie diecezjalnych rozgłośni katolickich – dowiedziała się KAI. 3 grudnia spotkali się w tej sprawie w Warszawie przedstawiciele 15 stacji radiowych (z 18 zaproszonych). Porozumienie mają tworzyć te stacje, które nie przystąpiły do sieci Radia Plus, ale odczuwają potrzebę istnienia jakiegoś forum współpracy. Na razie zdecydowano, że od grudnia diecezjalne Radio Warszawa Praga będzie nieodpłatnie przesyłało lokalnym nadawcom informacje reporterskie ze stolicy. W tej chwili w Polsce istnieje już jedna sieć rozgłośni diecezjalnych – Porozumienie Programowe Plus. Należą do niego 22 stacje lokalne.
• „Modlimy się, aby czas wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej był jak najszybszy” – powiedział w rozmowie z radomskim Radiem Ave prawosławny arcybiskup Abel. Ordynariusz diecezji lubelsko-chełmińskiej odwiedził Radom z okazji 10. rocznicy konsekracji cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja. „To jest szansa dla nas wszystkich – mówił w radiu hierarcha. – Prawo europejskie dla Kościołów mniejszościowych gwarantuje zachowanie swojej głębszej tożsamości w strukturach nowej Europy”.
• Jedynie 59 proc. katolickich księży w Polsce popiera obecnie integrację europejską, w 1997 roku takich księży było 84 proc. – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Niektóre dane ujawnił prof. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na konferencji zorganizowanej 3 grudnia w Europejskiej Akademii w Berlinie.
• „Nie jest intencją Stella Maris unikanie odpowiedzialności za zobowiązania wobec jakichkolwiek wierzycieli. Nie ma żadnych przesłanek, aby wierzyciele nie byli zaspokojeni. Nie ma powodów do obaw o przyszłość, wypada jedynie prosić o cierpliwość” – czytamy w oświadczeniu, wydanym przez Kurię Metropolitalną w Gdańsku i podpisanym przez wikariusza generalnego archidiecezji gdańskiej ks. Wiesława Lauera. Dotyczy ono informacji prasowych o próbie jednego z banków wyegzekwowania długów, zaciągniętych przez wydawnictwo archidiecezjalne Stella Maris. „Nieprawdą jest, jakoby podejmowane były działania windykacyjne ze strony banku; wręcz przeciwnie – w niedalekim czasie zawarta zostanie z tymże bankiem umowa o restrukturyzacji” – napisał ks. Lauer.
• W II niedzielę Adwentu po raz trzeci obchodzono Dzień Modlitwy za Kościół katolicki na Wschodzie. Przed kościołami w Polsce zbierano ofiary na utrzymanie księży katolickich, remont zniszczonych świątyń i charytatywną pomoc najuboższym katolikom za wschodnią granicą. W poprzednich latach udało się zebrać – 1,3 mln zł w 2000 roku i 1,7 mln zł w 2001. Na Wschodzie pracuje ok. 1300 Polaków: 250 księży diecezjalnych, 350 księży zakonnych i ponad 600 sióstr zakonnych.
 

 

 


 

  

 

  

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 50 (2788), 15 grudnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl