Liturgiczne czytania tygodnia

(15 XII – 22 XII)

 


3. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 61, 1-2a. 10-11; Ps: Łk 1, 
46-50. 54-55; 1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8. 19-28;
PONIEDZIAŁEK: Lb 24, 2-7. 15-17a.; Ps 25; Mt 21, 23-27;
WTOREK: Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17;
ŚRODA: Jr 23, 5-8; Ps 72; Mt 1, 18-24;
CZWARTEK: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25;
PIĄTEK: Iz 7, 10-14; Ps 24; Łk 1, 26-38;
SOBOTA: Pnp 2, 8-14 (So 3, 14-18a); Ps 33; Łk 1, 39-45;
4. NIEDZIELA ADWENTU: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; 
Ps 89; Rz 16, 25-27; Łk 1, 26-38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 50 (2788), 15 grudnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl