Kłopotliwe poglądy księdza Czajkowskiego

Artur Sporniak


Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. Michał Czajkowski zarzucił Radiu Maryja demoralizowanie słuchaczy. W rozmowie w radiowej „Trójce” ten znany biblista i ekumenista powiedział, że rozgłośnia o. Rydzyka nadaje modlitwy i katechezę, ale przekreślają to obecne na antenie akcenty antysemickie i ksenofobiczne oraz słowa nienawiści i pomówienia.
Od wypowiedzi ks. prof. Czajkowskiego jeszcze tego samego dnia odcięły się władze UKSW. ,,Należy stanowczo podkreślić, że wyraża on jedynie własne poglądy, których nie należy utożsamiać ze stanowiskiem całego Uniwersytetu” – czytamy w oświadczeniu Kolegium Rektorskiego. Ponadto rektorzy warszawskiej uczelni z dużym zaniepokojeniem przyjęli „kampanię w mediach” wywołaną emisją filmu Jerzego Morawskiego „Imperium Ojca Rydzyka”.
Zagadkowo brzmi długie zdanie, zamykające oświadczenie: „Uczelnia nasza – przez rzetelną, solidną pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną, nacechowaną nowoczesnością i otwartością na humanistyczne wartości oraz przez zakorzenienie w wielowiekowe doświadczenie edukacyjne w Polsce – chce realizować zadania, jakie postawił przed nami Jan Paweł II podczas audiencji udzielonej w Watykanie Senatowi UKSW w dniu 15 grudnia 2001 r., wyrażając nadzieję, że Uniwersytet »kształtować będzie duchowe oblicze nie tylko Polski, ale i całej Europy«”. Przyznam, że nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Czy o to, że ks. prof. Czajkowski nie pracuje rzetelnie, solidnie i nowocześnie, dlatego głosi takie poglądy, jakie głosi? Pewną wskazówką jest przywołane w oświadczeniu papieskie przemówienie. Jan Paweł II wyraźnie poparł w nim ideę integracji europejskiej, zawzięcie krytykowaną na falach toruńskiej rozgłośni. A więc jest to sygnał, że Kolegium Rektorskie, mimo poparcia dla Radia Maryja, nie chce stwarzać wrażenia, iż tym samym zajmuje stanowisko przeciwne Papieżowi.
Domyślam się także, iż w duchowym obliczu Polski i Europy, które zgodnie z wolą Papieża pragnie kształtować UKSW, nie ma miejsca na antysemityzm, wielokrotnie potępiany przez Jana Pawła II jako grzech. Co zatem Kolegium Rektorskie sądzi o jawnie antysemickich wystąpieniach na falach Radia Maryja – na przykład o propagowaniu poglądów doktora Ratajczaka, zwolnionego z Uniwersytetu Opolskiego za głoszenie tzw. kłamstwa oświęcimskiego? Czy rektorzy UKSW dystansują się od takich poglądów razem z ks. Czajkowskim (po co zatem oświadczenie?), czy przeciwnie – wbrew Ojcu Świętemu uważają je za dopuszczalne i zgodne z nauką Kościoła?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 49 (2787), 8 grudnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl