Liturgiczne czytania tygodnia

(8-15 XII)

 


2. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP: 
Rdz 3, 9-15; Ps 98; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38; 
WTOREK: Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14;
ŚRODA: Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30;
CZWARTEK: Iz 41, 13-20; Ps 145; Mt 11, 11-15;
PIĄTEK: Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19;
SOBOTA: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13;
3. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 61, 1-2a. 10-11; Ps: Łk 1, 46-50. 54-55;
1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8. 19-28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 49 (2787), 8 grudnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl