Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

 

 

 

 

 
STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II podkreślił szczególną rolę świeckich katolików w głoszeniu orędzia chrześcijańskiego. W rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański w uroczystość Chrystusa Króla Papież przypomniał kilku tysiącom wiernym zebranych na placu św. Piotra nauczanie II Soboru Watykańskiego w tej sprawie. „Poprzez chrzest i bierzmowanie świeccy uczestniczą w misji prorockiej Chrystusa” i „są wezwani do szukania królestwa Bożego pośród rzeczy ziemskich i urządzania tego świata według myśli Bożej, a także do podejmowania własnych zadań w Kościele i świecie poprzez działanie na rzecz ewangelizacji i uświęcenia ludzkości”. Ludzie trzeciego tysiąclecia potrzebują ciągłego odkrywania, że Chrystus jest ich zbawicielem, podkreślił Papież dodając, że „to jest orędzie, które chrześcijanie powinni nieść z odnowioną odwagą współczesnemu światu”.
• Papież ponowił swój apel skierowany do świeckich podczas ich Jubileuszu w ramach Roku Świętego, aby powrócili do nauczania Soboru. W przemówieniu do członków Papieskiej Rady Świeckich, która 23 listopada obradowała w Rzymie, Jan Paweł II nazwał ostatni Sobór „największym wydarzeniem w Kościele w naszych czasach”. „Wydaje się, że wielu ochrzczonych, również z powodu zetknięcia z silnymi prądami dechrystianizacji, utraciło kontakt z dziedzictwem religijnym – powiedział Papież. – Wiara bywa często ograniczana do epizodów czy fragmentów życia. Swoisty relatywizm stara się podsycać postawę dyskryminacji wobec treści doktryny i moralności katolickiej, akceptowanych bądź odrzucanych w oparciu o subiektywne i arbitralne upodobania. Otrzymana wiara przestaje wówczas być przeżywana jako dar Boży, jako nadzwyczajna możliwość ludzkiego i chrześcijańskiego wzrostu, jako wydarzenie nadające życiu sens i nawrócenie”. Zdaniem Papieża „tylko wiara, która ma swoje korzenie w strukturze sakramentalnej Kościoła, która zaspokaja pragnienie u źródeł Słowa Bożego i Tradycji, która staje się nowym życiem i odnowionym rozumieniem rzeczywistości, może uczynić ludzi ochrzczonych zdolnymi do skutecznego oparcia się dominacji zeświecczonej kultury”.
• Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano ukończyl 75 lat (23 listopada). Mimo złożonej przez niego – zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego – rezygnacji ze stanowiska, które pełni od 13 lat, nie przechodzi jeszcze na emeryturę. Papież powiadomił go o tym w liście z okazji jubileuszu. „Z przyjemnością wyrażam Eminencji moją osobistą wdzięczność za wielką pomoc, jaką od lat każdego dnia okazuje mi jako mój najbliższy współpracownik pełniący odpowiedzialny urząd Sekretarza Stanu” – napisał Jan Paweł II. Sekretarz stanu jest w Stolicy Apostolskiej drugą po Papieżu osobistością, pełniąc funkcje, odpowiadające w państwach świeckich urzędom premiera i ministra spraw zagranicznych. 
• Stolica Apostolska nie wyklucza, że zostanie pełnoprawnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Potwierdził to w opublikowanym 24 listopada wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera” sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Angelo Sodano. Wszyscy muszą wspierać Narody Zjednoczone, by rola tej organizacji w polityce międzynarodowej była jeszcze bardziej aktywna i skuteczna, podkreślił kard. Sodano i wyjaśnił, że Stolica Apostolska także postanowiła zbadać możliwość pełniejszej obecności w ONZ.
Kard. Sodano wypowiedział się także na temat przyszłej konstytucji Unii Europejskiej. Podkreślił, że Stolica Apostolska oczekuje, iż artykuł 2 tego dokumentu o wartościach nowej Europy zwróci uwagę na dziedzictwo chrześcijańskie naszego kontynentu. Wyraził też nadzieję Stolicy Apostolskiej, że w przyszłej konstytucji znajdzie się także odrębny artykuł o wolności religijnej, który będzie uznawał istnienie Kościołów i innych wspólnot wyznaniowych i zagwarantuje im prawo do swobodnego działania i samookreślenia.
Odnosząc się do debaty na temat ewentualnej wojny z Irakiem, kard. Sodano podkreślił, że przede wszystkim muszą zostać wyczerpane wszystkie możliwości dialogu i uzgodnień. Wojna nie rozwiąże problemu, zapewnił watykański hierarcha dodając, że pojęcie „wojny prewencyjnej” nie należy jeszcze do słownika ONZ. Ponadto Stolica Apostolska kontynuuje swoją „dyskretną i cierpliwą pracę” na rzecz pokoju w regionie.
• Pokojowa współpraca muzułmanów i chrześcijan oraz wychowanie do pokoju to główne tematy przesłania abp. Michaela Fitzgeralda do wyznawców islamu. Nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds Dialogu Międzyreligijnego wystosował je z okazji obchodzonego 4 lub 5 grudnia zakończenia Ramadanu – muzułmańskiego miesiąca postu. W ubiegłych latach podobne życzenia wysyłał jego poprzednik na tym stanowisku, kard. Francis Arinze – obecny prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 
• Nominacje. Krzysztof Skubiszewski, były minister spraw zagranicznych RP, został mianowany przez Papieża nowym członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Ta watykańska instytucja ma na celu propagowanie rozwoju nauki społecznej Kościoła, a także nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych. W jej skład wchodzi 60 osób reprezentujących wspomniane dziedziny nauki. Członkiem tej instytucji, od momentu jej założenia w 1994 roku, jest były premier Hanna Suchocka, od roku ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej.
• Stolica Apostolska i Państwo Katar nawiązały stosunki dyplomatyczne (18 listopada). Ogłoszony w tej sprawie komunikat Biura Prasowego Watykanu stwierdza, że obie strony podjęły tę decyzję, „pragnąc rozwijać wzajemną przyjaźń i wspierać współpracę międzynarodową”. Położone na środkowo-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Arabskiego nad Zatoką Perską Państwo Katar zajmuje powierzchnię ponad 11 tys. km kw. i zamieszkuje je ok. 800 tys. ludzi, z których ponad 95 proc. wyznaje islam.
• Za „absurdalny i wstrząsający” uznał dziennik „L’Osservatore Romano” wyrok sądu apelacyjnego w Perugii, który skazał wielokrotnego premiera Włoch Giulio Andreottiego na 24 lata więzienia za udział w zabójstwie dziennikarza Mino Pecorellego. Watykański dziennik przypomina, że do oskarżenia Andreottiego doszło po zeznaniach „nawróconego” mafioso Tommaso Buscetty i że w pierwszej instancji były premier został oczyszczony ze stawianego mu zarzutu.


 KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE


• Ponad sto osób zginęło w zamieszkach między muzułmanami a chrześcijanami w Nigerii. Muzułmanie od wielu miesięcy protestują przeciwko organizowaniu w tym kraju wyborów Miss Świata, twierdząc, że konkurs jest obrazą moralności i przypomina targ niewolników. Demonstranci spalili w Kadunie redakcję gazety „This Day”, która sugerowała w jednym z numerów, że Mahomet byłby zadowolony z organizacji konkursu w Nigerii i może nawet wybrałby sobie żonę spośród pięknych uczestniczek. Protesty przerodziły się w zamieszki religijne: islamskie bojówki podpaliły kilka chrześcijańskich kościołów, a nazajutrz chrześcijanie – w odwecie – podpalili meczety. Starcia wybuchły też w Zarii, Kano i Abudży.
• Franciszkanie zamknęli Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Decyzję, po wkroczeniu do miasta wojsk izraelskich, podjęli przedstawiciele trzech Kościołów: rzymskokatolickiego, grecko-prawosławnego i ormiańskiego. „Chcemy uniknąć powtórzenia oblężenia Bazyliki z kwietnia tego roku” – czytamy w komunikacie wydanym przez uczestników spotkania (przed siedmioma miesiącami do świątyni wtargnęło dwustu uciekających przed izraelskimi żołnierzami Palestyńczyków, wśród których znajdowali się poszukiwani terroryści; blokada kościoła trwała 39 dni). Teraz armia wkroczyła do Betlejem w ramach represji po samobójczym zamachu w Jerozolimie, w którym zginęło dwanaście osób. W nocy – tuż po spotkaniu przedstawicieli trzech wyznań – czołgi i piechota izraelska zajęły pozycje na Placu Żłóbka przed Bazyliką i otoczyły kompleks klasztorny wokół kościoła. Celem tej akcji jest przeciwdziałanie próbom zajęcia świątyni przez uzbrojonych Palestyńczyków – świadczył rzecznik armii izraelskiej.
Izraelski żołnierz 
przed Bazyliką w Betlejem


Tego samego dnia franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej w Jerozolimie poprosiła władze izraelskie o zniesienie wojskowej blokady Betlejem, by przez dwa następne dni mogły się tam odbyć uroczystości ku czci św. Katarzyny, patronki franciszkańskiego kościoła przy Bazylice Narodzenia Pańskiego. Rozmowy nie przyniosły rezultatu. Ojciec Adb-el Mesih, radny Kustodii, poinformował, że armia izraelska nie zgodziła się też na przeprowadzenie uroczystego ingresu kustosza Ziemi Świętej do Betlejem, co sprzeczne jest z dotychczasowymi ustaleniami. Kustosz w towarzystwie kilku franciszkanów przybył na Plac Żłóbka, konwojowany przez izraelskie samochody wojskowe, a przy wejściu do świątyni nikt go nie witał (zwykle czekali na niego przedstawiciele władz Autonomii Palestyńskiej oraz władze miasta, parafianie i drużyny skautów).
• Kolejne zamachy na świątynie prawosławne w Kosowie: nieznani sprawcy wybili szyby i uszkodzili cerkiew pod wezwaniem Wszystkich Świętych Serbskich we wsi Djurakovac na północy regionu, a kilka godzin później w pobliskiej wsi Ljubovo koło Istoka zburzyli cerkiew św. Bazylego z Ostroga, zbudowaną w 1939 r. Serbski Kościół Prawosławny (SKP) alarmuje, że od czerwca 1999, czyli od zakończenia wojny w Kosowie i wkroczenia sił pokojowych KFOR (w myśl rezolucji ONZ nr 1244 miały pomóc w usuwaniu skutków wojny i w przywróceniu pokojowego współżycia między narodami), zniszczono lub poważnie uszkodzono 110 cerkwi i klasztorów prawosławnych w Kosowie. Żaden sprawca nie został ani ujęty, ani ukarany.
„Święty Synod Biskupi SKP wyraża głębokie oburzenie z powodu tych barbarzyńskich postępków albańskich terrorystów i jeszcze głębsze rozczarowanie postawą wspólnoty międzynarodowej, która dopuściła do tego, że pod jej rządami na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa bezlitośnie niszczone są zabytki duchowości i kultury jednego narodu, i to w samym sercu Europy” – czytamy w oświadczeniu serbskiego Patriarchatu. Biskupi wyrazili też rozczarowanie, że podjęta latem tego roku przez eparchię (diecezję) raszko-prizreńską (obejmującą całe Kosowo) próba symbolicznej odbudowy jednego ze zniszczonych klasztorów nie znalazła poparcia wśród kierownictwa sił pokojowych. W tej sytuacji Synod „wzywa społeczność międzynarodową do zaprzestania dyskryminacji narodu serbskiego w Kosowie i Metochii [tak brzmi w nazewnictwie serbskim nazwa tego regionu – red.], do zapewnienia odpowiedniej ochrony wszystkich zabytków historycznych, religijnych i kulturalnych, niezależnie od tego, do jakiego narodu należą, do umożliwienia pokojowego i spokojnego życia wszystkim obywatelom oraz powrotu wszystkich wypędzonych do ich domostw”.
• W miejscowości Lokki na indonezyjskiej wyspie Seram doszło do starć między muzułmanami i chrześcijanami. Chrześcijanie z Lokki musieli przed trzema laty opuścić miasteczko, gdy w sierpniu 1999 r. zaatakowali ich islamscy ekstremiści. Teraz, za zezwoleniem miejscowych władz, dwustu uchodźców postanowiło wrócić w rodzinne strony i wybudować nowe domy. Muzułmanie nie zgodzili się na ich powrót, doszło do nowych starć. Policja otworzyła ogień do uczestników zamieszek: zginął jeden manifestant, dwóch policjantów zostało rannych.
Krwawy konflikt między chrześcijanami a muzułmanami wybuchł na indonezyjskim archipelagu Moluków w styczniu 1999 r.. W lutym tego roku podpisano w Malino porozumienie, ale odrzuciły je radykalne bojówki islamskie i chrześcijańskie. Licząca ponad 220 milionów mieszkańców Indonezja jest najliczniejszym państwem muzułmańskim świata (ok. 87 proc. obywateli wyznaje islam). Chrześcijanie stanowią 10 proc. ludności.
  
  

...I W POLSCE• Nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk konsekrował nowego biskupa diecezji sandomierskiej ks. Andrzeja Dzięgę (24 listopada). Hierarcha przyjął z rąk nuncjusza insygnia władzy biskupiej – pierścień, mitrę i pastorał. Uroczystość rozpoczęła się procesją ulicami Starego Miasta do katedry. Po uroczystym ingresie, czyli pierwszym wejściu biskupa-nominata do katedry, abp Kowalczyk koncelebrował Mszę św. razem z niemal 40 arcybiskupami i biskupami z Polski, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. Uroczystość transmitowała Telewizja Stalowa Wola. Dzięki temu ci, którzy nie zmieścili się w katedrze, mogli oglądać przebieg liturgii na telebimie.
Nowy biskup sandomierski urodził się 14 grudnia 1952 r. w Radzyniu Podlaskim w rodzinie rolniczej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 r. w Siedlcach. Studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego, zakończone doktoratem i habilitacją, odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam także studiował teologię pastoralną. Do tej pory pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 
• Kościół w Polsce nie będzie nawoływał do głosowania w referendum ani za wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, ani przeciw wejściu – zapowiedział metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński. Podczas wykładu wygłoszonego 22 listopada w prowadzonym przez poznańskich jezuitów Studium Myśli Chrześcijańskiej metropolita przekonywał zarazem, aby w Unii widzieć nie tylko zagrożenia, ale i korzyści. „Naszym zadaniem jako pasterzy jest formować sumienia i głosić Ewangelię, a nie cokolwiek nakazywać bądź czegokolwiek zakazywać, bo to byłoby zaprzeczeniem misji Kościoła” – mówił abp Muszyński, który jest delegatem Episkopatu Polski do kontaktów z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. „Unia Europejska oznacza niewątpliwie rezygnację z pewnej części suwerenności gospodarczej, ale za cenę możliwości współkształtowania Europy. I te korzyści też trzeba umieć zauważyć” – podkreślił abp Muszyński. Tłumaczył zarazem, że przystąpienie Polski do Unii nie oznacza „ograniczenia suwerenności w sprawach naszej narodowej tożsamości”. „Unia respektuje ustawodawstwo krajowe i tego nikt nam nie odbierze” – stwierdził hierarcha.
• Prymas Polski wbił pierwszą symboliczną łopatę na rozpoczęcie budowy Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich (23 listopada). Budowla ma zostać wybudowana za pięć albo sześć lat. Świątynia ma być wotum narodu za Konstytucję 3 Maja, odzyskanie wolności w 1989 r., jubileusz 2000 lat chrześcijaństwa i pontyfikat Jana Pawła II.
• Rzymskokatolicki metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki i prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński, Jeremiasz przewodniczyli nabożeństwu na zakończenie Ekumenicznego Święta Biblii (23 listopada). Razem z katolikami i prawosławnymi w katedrze poznańskiej modlili się duchowni i wierni czterech innych Kościołów chrześcijańskich: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, zielonoświątkowego i polskokatolickiego. 
Rozpoczęte 22 listopada w kościele metodystów Ekumeniczne Święto Biblii uzupełniła sesja naukowa, poświęcona polskim przekładom biblijnym w tradycjach różnych Kościołów chrześcijańskich. „Choć reprezentujemy różne Kościoły, należymy do tego samego Boga, a Biblia jest księgą, która jednoczy wszystkich chrześcijan” – powiedział KAI rzymskokatolicki ks. Jerzy Stranz, sekretarz Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, zrzeszającej działające w stolicy Wielkopolski Kościoły chrześcijańskie, która zorganizowała Święto Biblii.
• 400 ton polskiej mąki otrzymają od Kościoła na Śląsku głodujący w Tanzanii i na Madagaskarze. W ten sposób spożytkowane zostanie 450 tys. zł, które na ten cel zebrano tuż przed wakacjami przed kościołami archidiecezji katowickiej. Statek z darami ma dotrzeć do celu w okresie Bożego Narodzenia. Pierwotnie planowano, że władze państwowe nieodpłatnie przekażą część zgromadzonych w kraju nadwyżek zboża humanitarnym organizacjom pozarządowym, w tym Caritas Polskiej. Organizacja ta – za pieniądze ze zbiórek – zorganizowałaby transport zboża do Afryki. Kościół jednak nie doczekał się odpowiedzi władz, archidiecezja samodzielnie postarała się więc o zakup żywności i jej transport do Afryki.
• W Krakowie przebywał Jean Vanier, twórca wspólnot „Arka” i ruchu „Wiara i Światło”, zajmujących się niepełnosprawnymi umysłowo. W ramach Festiwalu „Arki” Vanier wygłosił wykład w krakowskiej filharmonii „Czy współczesny świat potrzebuje słabych?”, uczestniczył w Mszy św. celebrowanej przez kard. Franciszka Macharskiego w bazylice franciszkanów oraz otworzył wystawę „Mocni, choć słabi” w krużgankach krakowskiego klasztoru dominikanów.
• Na przejściu granicznym w Dorohusku zatrzymany został ksiądz Wincenty P., podejrzewany o pedofilię – poinformowała PAP 21 listopada. List gończy za księdzem rozesłano 4 listopada, ponieważ prokuratura i policja nie mogły wcześniej ustalić miejsca pobytu księdza. Prokuratura zarzuca księdzu, że w latach 1998-99, będąc wikarym w jednej z parafii w okolicach Łęczycy (należącej do diecezji łowickiej), doprowadził pięciu małoletnich chłopców poniżej 15 roku życia do poddania się czynnościom seksualnym. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie policja i prokuratura w Łęczycy prowadziły już w kwietniu i w maju 1999 roku. Według prokuratury, wtedy jednak nie znaleziono podstaw do wszczęcia postępowania karnego. W tym samym roku ksiądz przeniesiony został do innej parafii. Śledztwo wszczęto dopiero w lipcu tego roku po publikacjach prasowych. Kilka dni później biskup łowicki odwołał księdza z parafii, gdzie ostatnio był wikarym. Od tego czasu ksiądz przebywa na bezterminowym urlopie. Za zarzucane mu czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
• Kaznodzieja Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessa, kapucyn, wygłosi tegoroczne rekolekcje adwentowe dla polskich biskupów. Rekolekcje, które odbędą się w dniach 25-28 listopada na Jasnej Górze, poprzedzą dwudniowe, 320. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.  

 

 


 

  

 

  

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 48 (2786), 1 grudnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl