Liturgiczne czytania tygodnia

(1 XII – 8 XII)

 


1. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 63, 16b-17, 19b; 64, 3-7; Ps 80; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37; 
PONIEDZIAŁEK: Iz 2, 1-5; Ps 122; Mt 8, 5-11;
WTOREK: Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24;
ŚRODA: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Mt 15, 29-37;
CZWARTEK: Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21. 24-27;
PIĄTEK: Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31;
SOBOTA: Iz 30, 19-21, 23-26; Ps 147; Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8; 
2. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 40, 1-5, 9-11; Ps 85; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 48 (2786), 1 grudnia 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl