„Pójdźcie błogosławieni”

Ale my mamy wolną wolę. Możemy sobie zatkać uszy, aby nie słyszeć Boga. Możemy sobie zakryć oczy, aby Go nie zobaczyć. Możemy się zaprzeć czterema łapami, chociaż nas pociąga ku sobie swoją miłością. Chociaż nam ukazuje niebo. 
I od nas zależy – gdy odejdziemy od Niego – czy wrócimy. 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 47 (2785), 24 listopada 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl