Liturgiczne czytania tygodnia

(24 XI–1 XII)

 


34. NIEDZIELA ZWYKŁA – CHRYSTUSA KRÓLA: Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46; 
PONIEDZIAŁEK: Ap 14, 1-3. 4b-5; Ps 24; Łk 21, 1-4; 
WTOREK: Ap 14, 14-20; Ps 96; Łk 21, 5-11;
ŚRODA: Ap 15, 1-4; Ps 98; Łk 21, 12-19; 
CZWARTEK: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100; Łk 21, 20-28; 
PIĄTEK: Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Ps 84; Łk 21, 29-33;
SOBOTA: Rz 10, 9-18; Ps 19; Mt 4, 18-22; 
1. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; Ps 80; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 47 (2785), 24 listopada 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl