„Pan powrócił”

Mieszkamy w miastach, które postawili nasi przodkowie. Chodzimy po drogach, które wytyczyli nasi przodkowie. Czerpiemy z mądrości, do której doszli nasi przodkowie. Bierzemy z piękna, które stworzyli nasi przodkowie. Jesteśmy jednym z ziarnek różańca, który się nazywa „naród polski”, który się nazywa „ludzkość”.
Ale przecież nie jesteśmy biernymi ziarnkami. Stawiamy kolejny domy, wytyczamy nowe drogi, pogłębiamy mądrość naszych przodków, odkrywamy nowe piękno – zostawiamy nasz ślad na mapie kultury człowieczej.
 

KS. M.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 46 (2784), 17 listopada 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl