Liturgiczne czytania tygodnia

(17 XI – 24 XI)

 


33. NIEDZIELA ZWYKŁA: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128; 
1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30; 
PONIEDZIAŁEK: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1; Łk 18, 35-43; 
WTOREK: Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15; Łk 19, 1-10;
ŚRODA: Ap 4, 1-11; Ps 150; Łk 19, 11-28;
CZWARTEK: Ap 5, 1-10; Ps 149; Łk 19, 41-44; 
PIĄTEK: Ap 10, 8-11; Ps 119; Łk 19, 45-48;
SOBOTA: Ap 11, 4-12; Ps 144; Łk 20, 27-40; 
34. NIEDZIELA ZWYKŁA – CHRYSTUSA KRÓLA: Ez 34, 11-12. 15-17; 
Ps 23; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 46 (2784), 17 listopada 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl