„Należy sobie uświadomić, że problemów świata XXI wieku nie da się rozwiązać bez Chin. Z uwagi na rozmiary tego państwa zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia procesu jego modernizacji będą miały skutki nie tylko dla niego samego, ale dla całej wspólnoty międzynarodowej” – pisze prof. Karin Tomala w książce „Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000”. To kompendium wiedzy na temat Państwa Środka: składa się na nie kilkanaście tekstów, autorstwa czołowych sinologów z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Chin, a opisuje przemiany zachodzące nie tylko w chińskim systemie politycznym i gospodarczym, ale również w tamtejszym społeczeństwie: etyce, kulturze, a nawet w historiografii. Obok tematów, które automatycznie kojarzą się z Chinami – demokratyzacji, poszanowania praw człowieka, ekonomicznej modernizacji, kontroli urodzeń oraz dyplomacji i armii – autorzy zajmują się też m.in. przenikaniem się konfucjańskiej tradycji i komunistycznego wychowania albo przedstawiają portret Gao Xingjiana, laureata literackiej Nagrody Nobla sprzed dwóch lat. Niektóre zjawiska analizowane są z niebanalnej perspektywy – przykładowo jeden z tekstów poświęconych polityce zagranicznej przedstawia wizję funkcjonowania społeczności międzynarodowej w oczach pekińskiej dyplomacji. Ostatni artykuł stanowi porównanie procesów demontażu komunizmu w Chinach i Polsce, obalające wiele mitów narosłych wokół kraju za Murem. „Książka jest zaadresowana do czytelnika zainteresowanego wielkimi globalnymi kwestiami transformacyjnymi, w jakich Chiny niewątpliwie uczestniczą. Ma nie tylko informować, ale także przybliżyć Czytelnikowi cywilizację całkowicie różną od europejskiej” – czytamy we wstępie. Całość uzupełnia kalendarium ważniejszych wydarzeń w Chinach w XX wieku. Druga część książki ma ukazać się jeszcze w tym roku. 


MZ„CHINY. PRZEMIANY PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA W OKRESIE REFORM 1978-2000”. Praca zbiorowa pod redakcja naukową prof. dr hab. Kariny Tomali. Warszawa 2001, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i wydawnictwo TRIO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 46 (2784), 17 listopada 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl