Liturgiczne czytania tygodnia

(10–17 XI)

 


32. NIEDZIELA ZWYKŁA: Mdr 6, 12-16; Ps 63; 1 Tes 4, 13-18;
Mt 25, 1-13;
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI:

Tt 1, 1-9; Ps 24; Łk 17, 1-6; 
WTOREK: Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37; Łk 17, 7-10;
ŚRODA: Tt 3, 1-7; Ps 23; Łk 17, 11-19;
CZWARTEK: Flm 7-20; Ps 146; Łk 17, 20-25;
PIĄTEK: 2 J 4-9; Ps 119; Łk 17, 26-37;
SOBOTA: 3 J 5-8; Ps 112; Łk 18, 1-8;
33. NIEDZIELA ZWYKŁA: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128;
1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 45 (2783), 10 listopada 2002

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl